Prazsák, G. 2013. Kultúrák közötti meg(nem)értés. Budapest: ELTE TáTK (eBook) pp. 255-333

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2013. Örök visszatérés? 2.0 Budapest: Apeiron

Prazsák, G. (szerk.) 2012. Szülőgyilkosságok Magyarországon az ezredfordulón. Budapest: Apeiron

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2011. New authoritarianism-a research note In Revista Sociologie Românească Vol. IX. No. 1. pp. 47-63

Csepeli, Gy., Murányi I., Prazsák G. 2011. Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon. Társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai. Budapest: Apeiron

Csepeli, Gy., Murányi, I., Prazsák, G. 2011. Diszkrimináció és intolerancia a mai magyar társadalomban. In Kritika. 11. 9-10. 1.5.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2011. Új tekintélyelvűség. In Szellem és Tudomány 2011/2-3. sz., pp. 28-50

Prazsák, G. (szerk.) 2011. Nemzetek Európában. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Program pp. 163

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2011. New Authoritarianism. In Balogh, B., Baltatescu, S. Bernath, K., Biro-Kaszas, E., Hatos, A. (eds.) European, National, and Regional Identity. Proceedings of the International Conference “European, National, and Regional Identity pp. 39-64

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2011. Az el nem múló feudalizmus. In: Társadalomkutatás. Vol. XXIX. No. 1. pp. 16.

Prazsák Gergő: Prolegomena az európai internethasználók értékpreferencia-változásának vizsgálatához. In Információs Társadalom 2010/2 Vol. X. No. 2.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Internetezők az értékek vonzásában In Mit értékelnek a magyarok? Budapest: Faludi Ferenc Akadémia 18.pp

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Kultúra, internet, autonómia. In Antalóczy, T. Füstös, L,. Hankiss, E. (szerk.) Mire jó a kultúra? Budapest: Magna 32.pp

Csepeli György – Prazsák Gergő, 2010. Internet és társadalmi egyenlőtlenség Magyarországon. In: Tudományos közlemények. E-világi trendek. Szerk. G. Márkus György. Budapest: Általános Vállalkozási Főiskola

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Internetezők játékai In Jel-Kép 201/1-2

Csepeli György – Prazsák Gergő, 2010. Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Budapest: Jószöveg

Prazsák Gergő: A teve, az oroszlán és a gyermek. Nietzsche emberképe az információs társadalom tükrében. In Információs Társadalom 2009/2.

Csepeli György – Prazsák Gergő: Új technológiák – kommunikációs rétegződés – társadalmi státusz. In Információs Társadalom 2009/2

Csepeli György – Prazsák Gergő, 2009. Új szegénység. In: [Vész] jelzések a kultúráról. szerk. Antalóczy T. - Füstös L. - Hankiss E. Budapest: MTA PTI.

Csepeli György – Prazsák Gergő: eKultúra. In: Társadalmi Riport 2008. szerk. Kolosi Tamás – Tóth István György. Budapest: TÁRKI.

Prazsák Gergő: Versengés és közjó In: Kritika 2008/4

Gergő Prazsák, 2007 Network Society 2.0, or virtuelle Gemeinschaft. In: Mobile Studies: Paradigms and Perspectives ed. by Kristóf Nyíri, Vienna: Passagen Verlag

Prazsák Gergő, 2007. Network Society 2.0, virtuelle Gemeinschaft. In: Paradigmák – perspektívák. Szerk. Nyíri Kristóf. Budapest: MTA/T-Mobile

Csepeli György – Prazsák Gergő, 2007. A tévedések szomorú játéka. Kritika 2007/4.

Csepeli György – Prazsák Gergő, 2006. Liberális közönség. Kritika 2006/7.

Hendlein Teréz – Prazsák Gergő, 2005. A hálózati társadalom receptje – Gondolatok Manuel Castells „A hálózati társadalom kialakulása” című könyvéről. In: Információs Társadalom 2005/4.

Prazsak Gergő, 2005. India, Ladak 2005.

Prazsák Gergő, 2005. A Brunszvik Teréz számítógépes program első éve. Budapest: NHIT Iroda.

Prazsák Gergő, 2005. A nanotechnológia (információs) társadalmi hatásai. Budapest: NHIT Iroda.

Poór János, Prazsák Gergő, 2005. Az információs társadalom koncepciója Európában. Budapest: NHIT Iroda.

Prazsák Gergő, 2005. A negyedik generációs mobilkommunikáció. Budapest. NHIT Iroda.

Prazsák Gergő, 2004. A Brunszvik Teréz óvodai számítógépes program fogadtatása. NHIT Iroda.

Prazsák Gergő, 2004. eLearning – intelligens tanulás- . Budapest. NHIT Iroda.

Prazsák Gergő, 2004. ICT piac az Európai Unióban 2001-2003. Budapest: NHIT Iroda.

Prazsák Gergő, 2004. Az internet használata 2001-2003. Budapest. NHIT Iroda.

Csepeli György – Prazsák Gergő, 2004. Kettős korszakváltás. In: Publicationes. Miskolc.

György Csepeli – Gergő Prazsák, 2004. Paradigm Change in Sociology (Review of Sociology Vol. 10-2004-2.)

Csepeli György – Prazsák Gergő, 2003. Paradigmaváltás a szociológiában. Kultúra és Közösség. 4.sz.

Prazsák Gergő, 2003. Netes igazságtalanságok. Népszabadság. Április 24.

Prazsák Gergő, 2003. eMagyarország program döntés-előkészítő tanulmánya. Budapest. NHIT Iroda.

Prazsák Gergő, 2003. Elektronikus Igazgatás, okmányirodák. Budapest: NHIT Iroda.

Csókay Ákos – Prazsák Gergő, 2003. Kétélű fegyver a botrányretorika. In: Népszabadság. Október 18.

Csepeli György – Prazsák Gergő, 2003. Magyar Mátrix III. Kritika. 12. sz.

Csepeli György – Prazsák Gergő, 2003. Magyar Mátrix II. Kritika. 11. sz.

Csepeli György – Prazsák Gergő, 2003. Magyar Mátrix I. Kritika. 10. sz.

Csepeli György – Kucsera Csaba – Prazsák Gergő, 2003. Európa mint fölérendelt cél. In.: Emberek vetése. Budapest: Jószöveg.

Prazsák Gergő, 2002. Mennyit vállaljon az állam és mennyit a polgára? In: Magyar Hírlap. November 23.

Prazsák Gergő, 2002. Internet penetráció a helyi önkormányzatoknál. Budapest: NHIT Iroda.

Grits Gergely, Kenyeres László, Prazsák Gergő, 2002. A közösség véleményének téves észlelése 10-11 éves gyerekek körében. (szemináriumi dolgozat)