Új tekintélyelvűség

kutatási gyakorlat

(SZMA-K1/bd1)

2011-2012/Ihely: 6.85

idő: kedd, 10.00-11.30

oktatók: Csepeli György, Prazsák Gergő

 

A tekintélyelvű személyiség elmélete egyike a legismertebb, legvitatottabb és legkutatottabb szociálpszichológiai elméleteknek. A kutató szemináriumon egy 2010-es adatfelvétel (Konfliktus Monitor országos reprezentatív minta, nemzeti radikális és civil környezetvédő szervezeti minták) alapján bemutatjuk, hogy az elmélet milyen új kognitív és szociológiai távlatokat rejt magában.

A kutatószeminárium célja, hogy a hallgatók egy másodelemzés során az oktatók irányításával megismerkedjenek az empirikus társadalomkutatás folyamatával, melynek része a probléma kijelölése, a hipotézisek megfogalmazása, a változók operacionalizálása, a közvetett és közvetlen összefüggések feltárása, magyarázata és értelmezése, az elméleti és társadalmi relevanciájú következtetések megvitatása.a félév végi jegy:

A félév végi jegy a következő részteljesítésekből adódik, melyek mindegyike egyharmad részben határozza meg a jegyet:

1. A kutatási gyakorlat óráinak látogatása kötelező. A félév végi értékelésbe beleszámít az órai részvétel és aktivitás.

2. A szemináriumhoz blog tartozik, melyen a megadott szakirodalom valamint a rendelkezésre bocsátott adatbázisok alapján, a hallgatók minden bejegyzéssel kapcsolatban két kérdést fogalmaznak meg, a következő heti óráig.

3. A félév végére a hallgatók 15.000-25.000 karakter terjedelmű tudományos esszében elemzést készítenek a kutatószeminárium témájában, melynek során a következők közül választanak:

- adatbázis(ok) egy megadott részének saját szempontú feldolgozása

- interjú készítése radikális szervezet tagjával

- internetes site-ok tartalomelemzésekötelező irodalom:

Csepeli György, Murányi István, Prazsák Gergő 2011. Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon – Társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai Budapest: Apeiron

adatbázisok: itt érhetők el

további irodalmak:

http://konfliktuskutato.huMenetrend:

09.13. Régi és új tekintélyelvűség

A tekintélyelvű személyiség elméletei. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 9-23)

09.20. Társadalmi beágyazottság: szocializáció

Családi háttér, gyermekkori neveltetés, politikai szocializáció, szervezeti aktivitás, az idegen élménye. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 24-32)

09.27. Társadalmi beágyazottság: társadalmi státusz

Vallási háttér, online- és offline kommunikációs státusz, társadalmi státusz. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 33-45)

10.04. Társadalom és világkép: szociális dominancia típusai

Szociális dominancia a mai magyar társadalomban, és a szervezeti mintákban. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 46-60)

10.11. Társadalom és világkép: szociális dominancia kognitív és szociológiai meghatározottságai

A csoportok közötti hierarchia támogatásának kognitív és szociológiai komponensei. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 61-77)

10.18. Nemzeti tudat: magyarként azonosulás, magyarként azonosítás, nemzeti jelképek

Inkluzív és exkluzív nemzetfelfogás, nemzeti jelképek. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 78-91)

10.25. Nemzeti tudat és történelem

Nemzeti paranoia, a magyarság sikerei és kudarcai. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 91-108)

11.01. tanítási szünet

11.08. Diszkrimináció és intolerancia

Kollektív paranoia: kisebbségekkel szembeni kirekesztő attitűd, szélsőséges poloitikai antiszemitizmus. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 109-130)

11.15. Modellépítés

A modellépítés folyamata.

11.22. A csoportok közötti hierarchia támogatásának szociológiai és kognitív meghatározottságai

A szociális dominancia orientációt meghatározó kognitív és szociodemográfiai komponensek. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 131-145)

11.29. A nemzeti radikálisok nemzeti tudta

A nemzet és nemzeti tudat a nemzeti radikálisok felfogásában. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 146-157)

12.06. Nemzeti tudat, szociális dominancia és előítéletek a nemzeti radikálisok felfogásában

Nemzeti tudat és kognitív összetevői. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 158-167)

12.13. Politikailag korrekt beszéd: a nemzeti radikalizmus fenomenológiája

Nemzeti radikálisokkal készített interjúk elemzése. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 168-202)