Idegennyelvű szakszövegolvasás
(SZM714:3, SZ771.1:13, NTb21:3, TT573)

2018-2019/I


Kurzusvezető: Prazsák Gergő (prazsak@gmail.com ; www.prazsak.hu)

hely: 415 Hajóorr IV. (LK-4-415)

időpont: hétfő, 14.00-15.30 (szeptember 10, 17, 21, október 1, 8, 15, 22, november 5, 12, 19, 26, december 3, 10)

 

A kurzus célja

A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a német nyelvű szakszövegolvasás technikáját. A kurzus során egy tanulmánykötetet igyekszünk elolvasni és az olvasottakat értelmezni. Az értelmezés során felmerülő kérdéseket megtárgyaljuk, a tanulmánykötetben szereplő szövegeket kontextusba helyezzük.

Feldolgozandó szöveg (megtalálható a coospacen is): Moritz Csáky, Johannes Feichtinger (Hg.) 2007. Europa – geeint durch Werte? – Die Europaische Wertedebatte auf dem Prüfstand der Geschichte. Bielefeld: transcript Verlag

 

Menetrend

A felkínált kötet 12 szerző írásait tartalmazza. A szövegek 10-20 oldal terjedelműek. Minden órán egyet tárgyalunk. Az éppen tárgyalt szöveget el kell olvasni a következő órára (a szükséges szótározásokat elvégezni). A tanulmányok részletes tárgyalása előtt egy hallgató 10 percben áttekintő módon beszámol arról, hogy „miről szól a szöveg”, összefoglalja a tárgyalt tanulmány lényegét. A kurzus hallgatóinak létszámától függően erre a félév során 1, ill. 2 alkalommal kerül sor. Az áttekintő beszámolót, összefoglalót követően részleteiben olvassuk át és értelmezzük a szöveget.

 

Követelmények

Órai részvétel. Mindegyik kötetben található szöveg értelmező elolvasása. A hallgatói létszám függvényében 1 ill. 2 áttekintő beszámoló tartása (szövegek beosztása: https://doodle.com/poll/5uy46t9myy669ryz ). A kurzushoz blogfelület kapcsolódik, amelyre legkésőbb a szöveg tárgyalását követő napon ki kell rakni az összefoglaló szövegét (legalább 0.5 oldal). A hallgatók minden szöveghez legalább két – tartalmi – kérdést fogalmaznak meg, amelyeket az összefoglaló után kommentben megjelenítenek a blogon. A blogfelület itt érhető el: http://prazsak.hu/blog/?page_id=302

A félév végi jegy az órai részvételből, valamint az összefoglalókból és a megfogalmazott kérdésekből áll.