Szociálpszichológia (gyakorlat, kísérletek online)
(SZ661/1)

2010/2011 I. félévOktató: Prazsák Gergő

Hely: 058

Idő: Kedd, 14.00-15.30A kurzus célja, hogy a szociálpszichológiai jelenségeket a hallgatók ne csak elméletileg, hanem tapasztalatilag is megismerjék. Ennek érdekében ellenőrzött feltételek között a kurzus során klasszikus szociálpszichológiai kísérletekben vesznek részt a hallgatók, melyeket nem a laboratóriumban, hanem az online kommunikáció adta lehetőségek kihasználásával végzünk el.

Az első találkozást követően a hallgatók emailben kapnak felhasználónevet és jelszót az online kísérleti rendszerhez. Ezt követően óráról-órára az e-learning környezetben megadott határidőknek megfelelően el kell végezni a demonstrációkat, kísérleteket. A következő órán a kísérletek eredményeit tárgyaljuk meg összevetve a megadott szakirodalommal.

A kurzus teljesítése:

- órai részvétel és aktivitás

- a kísérletek elvégzése

- félév végén (december 14-ig) legalább 5 oldalas tudományos esszé dolgozat valamelyik kísérlethez kapcsolódva

A kurzushoz általában használható tanulmány:

Csepeli, Gy., Balla, L., Prazsák, G. 2008. Experiments in e-learning methods in social psychology. (kézirat)

Menetrend:IX.21. Az én

Csepeli, Gy. 1997 Szerep. In: Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. pp. 189-203.

Mead, G.H. 1973. Az én In A pszichikum, az én és a társadalom. Budapest: Gondolat. pp. 173-286

IX. 28. Személy és tárgyészlelés

Turing, A. 1950. Computing machinery and intelligence. In Mind LIX (236) pp. 433-460.

11.28.

X. 05. Interakció: együttműködés és versengés

Deutsch, M., Krauss, R.M. 1981. A fenyegetés hatása az interperszonális alkura In A kísérleti társadalomlélektan főárama. Budapest: Gondolat. pp. 393-414.

X.12. Attribúció, szándékészlelés, okság

Heider, F., Simmel, M. 1981. A viselkedés észlelésének kísérleti vizsgálata. In A kísérleti társadalomlélektan főárama. Budapest: Gondolat pp. 178-195

X.19. Konformitás

Csepeli, Gy., Benda, K. 2003. Mediated Communication and Conformity. A Replication of the Asch Conformity Experiment in an Online Enviroment. In Mobile Democracy. Vienna: Passagen Verlag pp. 73-87

XI.02. Csoportdöntés

Csepeli, Gy. 1997. A csoportdöntés. In Szociálpszichológia. Budapest: Osiris pp. 430-434

XI.09. Racionalizáció, kognitív disszonancia

Festinger, L., Carlsmith, J. M. 1981. A kikényszerített engedelmesség kognitív következményei. In A kísérleti társadalomlélektan főárama. Budapest: Gondolat pp. 342-355

XI.16. Kategorizáció

Tajfel, H. 1980. Néhány megismeréssel kapcsolatos tényező. In Csepeli, Gy. (szerk.) Előítéletek és csoportközi viszonyok. Budapest: KJK pp. 40-69.

XI.23. Minimális csoport

Doise, W. 1997. Csoportközi viszonyok és reprezentációk. In Szociálpszichológia Szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris pp. 467-482

XI.30. Illuzórikus korreláció

Hamilton, D. L., Gifford, R. K. 1999. Illuzórikus korreláció a személyközi észlelésben: a sztereotip ítéletek kognitív alapja. In: A csoportok percepciója. Budapest: Akadémiai

Váriné, Sz. I. 1984. Újabb fejlemények a társadalmi sztereotípiák kutatásában. In Magyar Pszichológiai Szemle. Vol. XLI. No. 6.

XII.07. Előítéletek

Csepeli, Gy. 1997. Az előítélet. In Szociálpszichológia. Budapest: Osiris pp. pp. 490-506

Síklaki, I. 2008. Integrált reklámok fogadtatása. In Jel-Kép Vol. XIX. No. 4 pp. 9-30.

XII.14. Hatalom

Weber, M. 1987. Szociológiai alapfogalmak. In Gazdaság és társadalom I. A megértő szociológia alapvonalai – Szociológiai kategóriatan pp. 37-80.