Jón, rosszon túl a hálózati társadalomban (SE232-700)

ELTE TáTK Kisebbségszociológia tanszék 2007/2008-2

Esti tagozatOktató: Prazsák Gergő

A kurzus honlapja: http://www.prazsak.hu/kurzusok/se232-700_2007_2008_2.html

Blog: http://devianciahalozat.blogter.hu

email: deviancia@gmail.com

Idő: Péntek, 2008.02.29.-én 12.30-20.00, 2008.04.04.-én 16.30-20.00, 2008.04.25.-én 16.30-20.00

Helyszín: É. 4.95

Kredit: 5

 

A kurzus célja: A társadalmi hálózatok, a hálózati társadalom marginalizált pozícióiban lévő tagjainak és csoportjainak, valamint a deviáns magatartásformák, jellegzetességek és gondolkodásmódok közötti összefüggések elemzése – filozófiai, szociálpszichológiai, szociológiai nézőpontból.

 

Értékelés:

Kollokvium.

 

Menetrend:

 

1. Jón, rosszon túl 2008.02.29. 12.30-16.00

 

Friedrich Nietzsche: Túl jón és rosszon Budapest: Műszaki Könyvkiadó. 2000.

Max Weber: A társadalomtudományos és társadalompolitikai megismerés objektivitása, fordította: Wessely Anna, szerk.: Felkai Gábor, Némedi Dénes, Somlai Péter In: Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó 2000. 509-549 o.

Platón: Állam  VI. Könyv 505/a-519/d In.: Platón összes művei II. kötet Budapest: Európa Kiadó 1984. 436.o. - 465. o.

 

2. Társadalmi tőke, társadalmi hálózatok 2008.02.29. 16.30-20.00

Füzér Katalin, Gerő Márton, Sík Endre, Zongor Gábor: A társadalmi tőke fejlesztésének lehetőségei fejlesztéspolitikai eszközökkel TÁRKI 2005. november

Mérei Ferenc: A több szempontú szociogram In: Közösségek rejtett hálózata Budapest: Osiris 1996. 132 o. -274. o.

Pierre Bourdieu: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke In: A társadalmi rétegződés komponensei (szerk.: Angelusz Róbert) Budapest: Új Mandátum. 1997. 156.o.- 177.o.

Prazsák Gergő: Network Society 2.0, virtuelle Gemeinschaft In: Világosság 2007/9 71.o.-80.o. http://www.prazsak.hu/publikaciok/prazsak_virtuelle_gemeinschaft.pdf

Stanley Milgram: The Small-World Problem In: Psychology Today, I. 1967 ftp://cs.ucl.ac.uk/genetic/papers/Milgram1967Small.pdf

 

3. Deviancia a hálózati társadalomban 2008.04.04.

Albert Fruzsna – Dávid Beáta: A hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből: szakirodalmi áttekintés In: Szociológiai Szemle 1998/4. Pp: 119-139.

Angelusz Róbert: A pluralizmus paradoxonai In: A láthatóság görbe tükrei Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó 2000. 185-209 o.

Manuel Castells: A világ másik arca: társadalmi mozgalmak az új globális rend ellen In: Az identitás hatalma, Az információ kora II. kötet Budapest: Gondolat-Infonia 2006. 103-212 o.

Manuel Castells: A perverz kapcsolat: a globális bűnöző gazdaság In: Az évezred vége, Az információ kora III. kötet Budapest: Gondolat-Infonia 2007. 191.o.-236.o.

Ch. Kadushin: Társadalmi sűrűség és mentális egészség In: Társadalmak rejtett hálózata (szerk.: Angelusz Róbert és Tardos Róbert) Budapest: Magyar Közvéleménykutató Intézet. 1991.

Nagy Terézia: Kapcsolatháló elemzés egy szegedi hajléktalancsoportban

http://www.socialnetwork.hu/cikkek/NagyTecaTDK.htm

Patricia Wallace: Személyeskedő viták és küzdelmek – Az agresszió pszichológiája a hálón In: Az internet pszichológiája Budapest: Osiris 2002. 142-168 o.

Az Európai Parlament és a Tanács 854/2005/EK határozata (2005. május 11.): Biztonságosabb internet plusz program

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/prog_decision_2005/sip_decision_2005_hu.pdf

 

4. Netokrácia, kreatív társadalom 2008.04.25.

Csepeli György: Kreatív társadalom In: Kritika 2007/12 http://www.csepeli.hu/pub/2007/csepeli_kreativ_tarsadalom_2007.pdf

Nietzsche, F.: A homéroszi versengés In.: Ifjúkori görög tárgyú írások Budapest: Mérleg 2000.

Prazsák Gergő: Versengés és közjó In: Kritika 2008/4 http://www.prazsak.hu/publikaciok/prazsak_versenges_kozjo.pdf

Ságvári Bence, Dessewffy Tibor: A kreatív gazdaságról – Európa és Magyarország a kreatív korban Budapest: Demos 2006. április. http://www.demos.hu/Konyvesbolt?todo=Product&cat_id=2&id=28