Deviancia nemzetközi összehasonlító elemzése kutatószeminárium (S302/ah1)
ELTE TáTK Kisebbségszociológia tanszék, Deviancia szakirány 2008/2009-1
nappali tagozatSzemináriumvezető: Prazsák Gergő, fogadóóra: péntek 2.67, 10.00 – 11.00

A kurzus honlapja: http://www.prazsak.hu/kurzusok/s302ah1_2008_2009_1.html

Idő: Csütörtök, 10.00-11.30

Helyszín: É. 6.80

Kredit: 3

A kurzus célja: Társadalmi deviancia történeti elemzése az európai országokban, a European Social Survey (www.europeansocialsurvey.org ) és az Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu ) adatai alapján.

Értékelés:

A hallgatók óráról órára házi feladatokat készítenek, amelyeket az óra előtti nap 12.00-ig emailen elküldenek a szeminárium minden résztvevőjének. Az órán megbeszéljük az elkészített házi feladatokat, valamint az egyéni érdeklődésnek megfelelő kutatási lépéseket. A hallgatók a szorgalmi időszak utolsó napjáig elküldik és kinyomtatva leadják a Kisebbségszociológia tanszéken a 15.000 - 25.000 leütéses szemináriumi záródolgozatukat. Az elékészült dolgozatok a kurzus honlapjára kerülnek. Jegyet az aktív szemináriumi munka, a házi feladatok, valamint a záródolgozat eredményei alapján kapnak a hallgatók.

Vizsga:

A vizsgák 2008.12.19-én és 2009.01.05-én 09.00-kor kezdődnek, az ELTE Lágymányos, Északi Tömb, 2.67-es szobájában. Csak az a hallgató vizsgázhat, aki dolgozatát 5 nappal a vizsga előtt e-mailben elküldi. A minimum 7 oldalas dolgozatot az innen letölthető formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

Javasolt kutatási témák:

- Életstílus; az önálló és újszerű gondolkodás, a kreativitás, a szabadság jelentősége

- A boldog élet titka

- Egyenlőtlenség és egyenlőség

- Anómia

- Társadalmi kapcsolatok, bizalom és deviancia

Menetrend:

2008.09.11.

Óramegbeszélés, hozzáférés az adatbázisokhoz.

Házi feladat: az adatbázisok letöltése, áttekintése. A következő órára feladott irodalom beszerzése, elolvasása.

2008.09.18.

A szabadság metafizikája

Rüdiger Safranski: A GONOSZ avagy a szabadság drámája és Sigmund Freud: Rossz közérzet a kultúrában című munkáinak ismertetése, megbeszélése.

Házi feladat: az adatbázisok áttekintését követően (minimum fél oldalban) hozzávetőleges kutatási terv készítése.

2008.09.25.

Az egyéni kutatási elképzelések megbeszélése. Adat-vizualizációs eljárások (ppt, tematikus térkép).

Házi feladat: az egyéni kutatási érdeklődésnek megfelelően, az adatbázisokban található (adatblokkok) tisztítása, országonkénti gyakorisági sorok készítése, valamint az alapváltozók megoszlásának vizualizációja.

2008.10.02.

Adatfúzió. A kutatási elképzelések aggregálása és annak megfelelően a következő órák tematikájának összeállítása.

Házi feladat: a kutatási terv véglegesítése.

2008.10.09. – 2008.11.27. órák tematikája a 2008.10.02.-i óra alapján kerül meghatározásra.

2008.12.04.

A szemináriumi záródolgozat formai követelményeinek megbeszélése.

Házi feladat: a dolgozat véglegesítése és elküldése / leadása.

2008.12.11.

A kutatószeminárium, a kutatás eredményeinek megbeszélése, értékelése.

2009.01.05. Jegybeírás

Irodalom:

Safranski, R. 1999. A GONOSZ avagy a szabadság drámája. Budapest: Európa
Sajtos L. – Mitev, A. 2007: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea
Székelyi M. – Barna I. 2002: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Budapest: Typotex