Deviancia nemzetközi összehasonlító elemzése kutatószeminárium (S233/be1)
ELTE TáTK Kisebbségszociológia tanszék, Deviancia szakirány 2008/2009-2
nappali tagozatSzemináriumvezető: Prazsák Gergő

A kurzus honlapja: http://www.prazsak.hu/kurzusok/s233be1_2008_2009_2.html

Idő: Csütörtök, 10.30-12.00

Helyszín: É. 7.102

Kredit: 4

A kurzus célja: Társadalmi devianciát leíró nemzetközi statisztikák készítése és elemzése.

Értékelés:

A hallgatók óráról órára házi feladatokat készítenek az órán kapott instrukciók alapján, amelyeket az óra előtti nap 12.00-ig emailen elküldenek. Az órán megbeszéljük az elkészített házi feladatokat, valamint az egyéni érdeklődésnek megfelelő kutatási lépéseket. A hallgatók a szorgalmi időszak utolsó napjáig elküldik és kinyomtatva leadják a Kisebbségszociológia tanszéken a 15.000 - 25.000 leütéses szemináriumi záródolgozatukat. Az elkészült dolgozatok a kurzus honlapjára kerülnek. Jegyet az aktív szemináriumi munka, a házi feladatok, valamint a záródolgozat és annak megvédése alapján lehet szerezni.

A házi dolgozat leadásának feltétele:

Egy 3 oldalas tématerv és egy tervezett, min. 5 tételből álló szakirodalmi lista, amelyet a hallgató március 30.-án 17 óráig emailen elküld a prazsak@gmail.com címre. Az április 2.-i személyes konzultáció során tárgyaljuk meg az előzetesen elküldött házi dolgozat-tervezeteket.

Kutatási témák:

- Életstílus; kreativitás

- Boldogság - boldogtalanság

- Egyenlőtlenség - egyenlőség

- Társadalmi kapcsolatok, bizalom és deviancia

- Kriminológiai statisztikák

- Online deviancia

- Individualizáció – közösségiség

- Értékek

- Kirekesztés – befogadás

Menetrend:

2009.02.12.

Óramegbeszélés, hozzáférés az adatbázisokhoz.

2009.02.19. – 2009.03.26.

Az adatbázisok megismerése, elemzése. Adatelemzési, adat-vizualizációs eljárások (ppt, tematikustérkép készítés, a záródolgozat formai elemeinek megbeszélése).

2009.04.02.

Konzultációs óra.

A személyes konzultáción a házi dolgozat 3 oldalas tervezetének, ill. tervezett irodalomjegyzékének megtárgyalására kerül sor.

(A személyes konzultáción az a hallgató vehet részt, aki március 30.-án 17 óráig elküldi záródolgozat tervezetét!)

2009.04.16.- 2009.05.14.

A záródolgozat tervek megvalósítása: adatelemzés, tanulmányírás.

Irodalom:

Sajtos L. – Mitev, A. 2007: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea
Székelyi M. – Barna I. 2002: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Budapest: Typotex