2019/2020 tanév I. félév.

ELTE TáTK, Szociológia doktori iskola, Interdiszciplináris társadalomkutatások doktori program

Nemzetközi összehasonlító kutatások módszertana

 (PHDIntV7), 2019-2020/1

oktató: Prazsák Gergő (prazsak@gmail.com)

hely: Északi tömb, 0.63 (Bruckner terem)

 

A kurzus célja:

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nemzetközi összehasonlító kutatások módszertani és episztemológiai problémáival. A kurzus az ingyenesen, online elérhető adatbázisok használatára épül. Az első hat alkalommal hat probléma köré szervezett közös megbeszélések zajlanak, az utolsó két órán pedig a hallgatói prezentációkat vitatjuk meg. A szeminárium nagymértékben támaszkodik az SPSS programcsomag használatára.Követelmények:

A félév során elvárt az aktív hallgatói közreműködés. A házi feladatok elkészítése ugyancsak része a kurzus teljesítésének. Az utolsó két órán munkacsoportokba szerveződve valamelyik félév során tárgyalt adatbázis, kutatás alapján előadást tartanak a hallgatók. A félév végén dolgozatot készítenek a hallgatók.

Menetrend:

1. A nemzetközi összehasonlító kutatások helye a társadalomkutatásban, Big data, survey (szeptember 16)

Csepeli György, Prazsák Gergő (2003). Paradigmaváltás a szociológiában. Kultúra és közösség. Vol. 7. No. 4. pp. 41-46. http://www.csepeli.hu/cikkek/csepeli_prazsak_paradigmavaltas.pdf

Hf: társadalmi probléma kiválasztása, a vizsgálathoz alkalmazható módszer rövid összefoglalása

2. Leibniz Institute for the Social Sciences adatbázisai és használatuk (szeptember 30)

https://www.gesis.org/en/institute , https://zacat.gesis.org/webview/

Hf: kutatások és kérdőívek áttekintése, az 1. házi feladatban megfogalmazott társadalmi probléma empirikus vizsgálatához adatbázis keresése. Az Eurostat honlapján található, a probléma vizsgálatához alkalmazható országjellemzők kiválasztása.

3. A súlyozás. Országsúly és populációs súly. Kulturális különbségek, kontextuális változók, kontextuális hatás (október 14)

Hf: Az első és a második házi feladatokban kiválasztott probléma vizsgálata a kiválasztott adatbázis használatával. Az adatbázisban rejlő elemzési lehetőségek és hiányok bemutatása.

4. Európa történeti régiói (október 28)

Szűcs, J. 1981. Vázlat Európa három történeti régiójáról. Történelmi Szemle. Vol. 24. No. 3.

Csepeli György, Prazsák Gergő (2011). Az el nem múló feudalizmus. Társadalomkutatás. Vol. 29. No. 1.

5. Nemzet és migráció (november 11)

Csepeli György, Örkény Antal: Nemzet és migráció. http://tatkold.elte.hu/file/Csepeli-Orkeny_Nemzet_es_migrac.pdf

6. CILS4EU kutatás (november 25)

https://www.cils4.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=7

7. Hallgatói prezentációk (december 9)

Irodalom

Hantrais, L. and Mangen, S. Cross-National Research Methods in the Social Sciences, London/New York: Pinter.

Johnson, J.D. and Tuttle, F. (1989) Problems in Intercultural Research, Newbury Park: Sage.

Kohn, M.L. (ed.) (1989) Cross-National Research in Sociology, Newbury Park: Sage.

Øyen, E. (ed.) (1990) Comparative Methodology: Theory and Practice in International Social Research, London: Sage.

Ragin, C. (1991) Issues and Alternatives in Comparative Social Research, Leiden: Brill.

Smelser, N. (1976) Comparative Methods in the Social Sciences, Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall