ELTE TáTK

2017/2018 tanév. I. félév.

Hely: 0.100b

Idő: 12.00-13.30

Szociológia Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások Program

 

NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÓ KUTATÁSOK MÓDSZERTANA

Kurzusvezető: Prazsák Gergő

 

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nemzetközi összehasonlító kutatások módszertani és episztemológiai problémáival. A kurzus az ingyenesen, online elérhető adatbázisok használatára épül.

Az első négy alkalommal négy probléma köré szervezett közös megbeszélések zajlanak, az utolsó két órán pedig a hallgatói prezentációkat vitatjuk meg.

A szeminárium nagymértékben támaszkodik az SPSS programcsomag használatára.

 

Követelmények

 

A félév során elvárt az aktív hallgatói közreműködés (a kurzuson való aktív órai részvételi jelenti a jegy 25 százalékát). A házi feladatok elkészítése a kurzus érdemjegyének ugyancsak 25 százalékát jelenti. Az utolsó két órán munkacsoportokba szerveződve valamelyik félév során tárgyalt adatbázis, kutatás alapján előadást tartanak a hallgatók (a jegy 25 százaléka). A félév végén a hallgatók külön-külön dolgozatot készítenek, melyet a félév végi szóbeli vizsgán megtárgyalunk (a jegy 25 százaléka).

 

Tematika:

1. A nemzetközi összehasonlító kutatások helye a társadalomkutatásban, Big data, survey (szeptember 18)

Hf: társadalmi probléma kiválasztása, a vizsgálathoz alkalmazható módszer rövid összefoglalása

2. Leibniz Institute for the Social Sciences adatbázisai és használatuk. (október 2)

Hf: kutatások és kérdőívek áttekintése, az 1. házi feladatban megfogalmazott társadalmi probléma empirikus vizsgálatához adatbázis keresése. Az Eurostat honlapján található, a probléma vizsgálatához alkalmazható országjellemzők kiválasztása.

3. A súlyozás. Országsúly és populációs súly.  Kulturális különbségek, kontextuális változók, kontextuális hatás (október 16)

Hf: Az első és a második házi feladatokban kiválasztott probléma vizsgálata a kiválasztott adatbázis használatával. Az adatbázisban rejlő elemzési lehetőségek és hiányok bemutatása.

4. Nemzetközi összehasonlító kutatás példák: Light On, duális képzés (november 13)

Hf: A kontextuális változók modellbe emelése.

5. hallgatók prezentációi (november 27)

6. hallgatók prezentáció (december 11)

Irodalom

Hantrais, L. and Mangen, S. Cross-National Research Methods in the Social Sciences, London/New York: Pinter.

Johnson, J.D. and Tuttle, F. (1989) Problems in Intercultural Research, Newbury Park: Sage.

Kohn, M.L. (ed.) (1989) Cross-National Research in Sociology, Newbury Park: Sage.

Øyen, E. (ed.) (1990) Comparative Methodology: Theory and Practice in International Social Research, London: Sage.

Ragin, C. (1991) Issues and Alternatives in Comparative Social Research, Leiden: Brill.

Smelser, N. (1976) Comparative Methods in the Social Sciences, Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall