ELTE BTK Média szak és ELTE TÁTK Deviancia szakirány

Deviancia médiareprezentációi kutatószeminárium (S302-D7/1)Oktatók: Csepeli György, Prazsák Gergő

A kurzus célja

A kurzus során a nyugati társadalmakban történetileg devianciaként megjelenített viselkedéseket mutatunk be filmekben történt megjelenítés alapján. Az egyes filmek kapcsán a devianciák különböző típusait tárgyaljuk kurrens szociálpszichológiai és kulturális antropológiai elméletek alapján az adott terület szakértőinek bevonásával. A bevezető előadásokat követően kéthetente egy-egy film vetítésére kerül sor, melyet a következő héten előadás követ. A vetítésre és az előadásokra az ELTE BTK Múzeum krt.-t épülete alagsorában lévő vetítő helyiségben kerül sor péntekenként 17.00-tól.

A kurzus honlapjai
www.csepeli.hu
www.prazsak.hu

Követelmények

A kurzus végére a hallgatóknak egy maguk választotta deviancia témájában video-blogot vagy írásos esszét kell készíteniük, s azt a vizsgán meg kell védeniük.

Vizsga:

A 10 oldalas dolgozatot (vagy a video-blogot), a vizsga előtt 5 nappal el kell küldeni a deviancia@gmail.com címre. Csak az vizsgázhat, aki dolgozatát (video-blogját) a megadott határidőig (éjfélig) elküldi a fenti címre. A minimum 10 oldalas dolgozatot az innen letölthető formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

A vizsga időpontok: 2008. december 19.; 2009. január 5., 09.00-10.00

A vizsga helye: ELTE Lágymányos, 2.67

Irodalom

Bíró J. 1997. Démonok. Kulturális jelenségek devianciája. Budapest: Új Mandátum

Buda, B. 1997. A szexualitás lélektana. Élmény - magatartás- emberi kapcsolat. Budapest: Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság

Boros, J. 2004. Jogpszichológia és kriminálpszichológia. Belügyi Szemle. 6. 5-19.

Gerevich, J. 1983. Terápiák társadalma-társadalmak terápiája. Budapest: Magvető

Kolozsi B. 1992. Deviancia. Budapest: Gondolat

Rácz J. 2008. Kvalitatív drogkutatások. Budapest: L’Harmattan

Safranski, R. 1999. A GONOSZ avagy a szabadság drámája. Budapest: Európa

Menetrend

Szeptember 12

Bevezetés:

A deviancia kulturális változatai (Bíró Judit)

A deviancia szociálpszichológiája (Csepeli György)

A szabadság metafizikája (Prazsák Gergő)

Szeptember 19

Kubrick: Mechanikus narancs (1971)

Szeptember 26

A bűnözés pszichológiája (Boros János)

Október 3

Milos Forman: Száll a kakukk fészkére (1975)

Október 10

Pszichiátria és elmebetegségek (Gerevich József)

Október 17

Danny Boyle: Trainspotting (1996)

Október 24

A drogfogyasztó csapdája (Rácz József)

Október 31

Őszi szünet

November 7

Ettore Scola, Egy különleges nap (1977)

November 14

LMBT (Takács Judit)

November 21

Mike Nichols: Nem félünk a farkastól (1966)

November 28

A neurózis (Buda Béla)

December 5

Ron Howard: Egy csodálatos elme (2001)

December 12

A skizofrénia (Füredi János)