Konfliktusmenedzsment és terepkutatás
(UINTV:6)

2017-2018/II


ELTE TáTK Interdiszciplináris társadalomkutatások doktori program

 

Oktató: Prazsák Gergő

 

A kurzus célja

A kurzus célja, hogy a hallgatók gyakorlatban, a terepen ismerjék fel az aktuális társadalmi problémákat, konfliktusokat. A kurzus során kilépünk a hagyományos tantermi órák struktúrájából, és különböző konfliktuózus terepeken, mikró szinten, kvalitatív és kvantitatív módszerekkel vizsgáljuk a társadalmi konfliktusok kialakulását, megcsontosodását, megjelenését.

 

Követelmények  

A kurzus feltételezi, hogy a félév során egynéhány napot a szokásos tanrendi menetrenden kívül is be kell fektetni a teljesítéshez. A terepkutatáson szerzett tapasztalatok, kutatási anyagokról való szóbeli és írásbeli beszámoló (tanulmány) képezi a kurzus teljesítését.

 

Menetrend

A kurzus menetrendje a terepkutatások függvényében alakul. A hat tantermi foglalkozást egyfelől a terepkutatások tapasztalatainak megbeszélésére (hallgatói prezentációk), másfelől a következő heti terepkutatásra való felkészülésre fordítjuk.

Tantermi foglalkozások:

16.00-17.30

február 19., március 5., március 19., április 16., április 30., május 7.

 

Terepek

1. Hajléktalanellátó (Budapest)

2. Leo Amici Alapítvány (Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete, Komló)

3. Észak-Kelet-Magyarország-i település cigánysora

 

Irodalom (példák)

Babbie, E. (). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi

Barcy, M. Konfliktusok és előítéletek – A vonzások és taszítások világa. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0011_konfliktusokeloiteletek/index.scorml

Bordás, S., Huncik, P., Mikulás, D., Stredl, T., (2004). Együttlét. Budapest: Balassi

Csepeli, Gy., Vági, Z., Nagyfi, R. Kríziskommunikáció. http://tarsadalominformatika.elte.hu/tananyagok/kriziskommunikacio/index.html

Pataki, Z., Simicz, F. szerk. (2017). Mutass egy embert, aki jó. Pécs: Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány

Prazsak, G. (2011). The European Circles of Tolerance. (manuscript)

Prazsák, G. (2015). Marginális csoportok értékrendszerei. In Kultúra és közösség. No.1. pp. 117-133. http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2015/1/09.pdf

Síklaki, I. (2006). Vélemények mélyén. Budapest: Kossuth Kiadó