Dolgozatíró szeminárium

ELTE TÁTK

NTB 110

2017/2018. II. félév

oktató: Prazsák Gergő

időpont: szerda, 10.00-11.30

hely: Kajtár terem (0.60)

A kurzus célja, hogy felvértezze a hallgatókat azokkal a módszertani ismeretekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a nemzetközi tanulmányok terén egy színvonalas szemináriumi dolgozat, illetve szakdolgozat elkészítéséhez. A félév során a hallgatók megismerkedhetnek a társadalomtudományos kutatás/publikálás fontosabb szabályaival, elsajátíthatják a szakdolgozat megírásának tartalmi és formai követelményeit. Az alapvető kutatáselméleti és módszertani ismeretek elsajátítása mellett az előadás bevezeti a hallgatókat a kvalitatív és kvantitatív társadalomtudományos vizsgálatok, a különböző forrástípusok és lelőhelyek használatába, a forráskritikai módszerek alkalmazásába. A különféle módszerek és a különböző kutatási területek feltérképezése egyúttal a szakdolgozati témaválasztást is elősegíti.

A hallgatók a gyakorlat feladatait a félév elején általuk kiválasztott témakörben megfogalmazott kutatási kérdés mentén teljesítik. A félév során szinte minden órára lesz házi feladat. Emellett egy zárhelyi dolgozatot írnak, valamint egy rövidebb és egy hosszabb dolgozatot készítenek a hallgatók. A rövidebb dolgozat egy, az oktató által kiadott policy elemzésről írt értékelés. A hosszabb, félév végén leadandó dolgozat egy szakirodalmi áttekintés (literature review), melyet a hallgató az általa választott, és a szemináriumvezetővel a félév elején egyeztetett témakörben készít el, meghatározott időközönként egyeztetve annak előrehaladását a szemináriumvezetőjével. A szemináriumok egységes tematika alapján, azonos feladatokkal és követelményrendszerrel zajlanak.

Rövid leírás:

1.     Kurzus ismertetése, témaválasztással kapcsolatos feladatok ismertetése

2.     A tudományos módszer (Beszélgetés három szövegről: Hamvas Béla esszérészlete, Szűcs Jenő Vázlat III. rész, Tóth István György Index-cikke)

3.     Popper tudományelmélete, a fake news és a forráskritika rejtelmei (Kiadható Popper eredeti szövege, vagy a Forrai-féle összegzés. Illetve van egy remek kis hétköznapi útmutató, amit a könyvtárosok nemzetközi szervezete készített, emlékeim szerint 2016 végén: https://www.ifla.org/publications/node/11174)

4.     Forráshasználat, JSTOR, EBSCO, olvasási és jegyzetelési technikák (Mindezt már a saját témáik alapján, tehát a 2-3. órákon át kell beszélni azt is, hogy ők mit választottak, adott esetben ehhez a mentorórákat is fel lehet használni. Ezen az órán kell feladni azt a házi feladatot, hogy írjanak egy absztraktot a saját kutatási kérdésük alapján írandó dolgozatról – aminek ugye majd a literature review-ját írják meg a félév végéig.)

A február 12-i héten egyeztetünk Egri Krisztával, hogy a könyvtári közreműködést miképp szervezzük, mert az ehhez az órához kapcsolódik. Az egyik opció, amit felvetettünk, hogy Kriszta látogat el az egyes csoportokhoz az órák időpontjában, egy másik lehetőség, hogy mi megyünk le a könyvtárba az óra egészére/egy részére. Ha eldőltek a részletek, értesítéssel leszek.

5.     A hivatkozás szabályai és módszerei. Miért ne plagizáljunk?

6.     Absztraktok kiértékelése – általános kommentár. (A személyes, egyedi megjegyzéseket lehet a coospacen vagy a mentorórán, ha igénylik, de bizonyosan lesznek jellemző hibák, azokat érdemes közösen átbeszélni.)

7.     A policy elemzés jelentősége és jellemzői. (Házi feladat 2 héttel későbbre: policy elemzésről írt 2 oldalas értékelés az órán megbeszélt szempontok alapján. A vizsgálandó szöveg elérhető itt: http://www.kormany.hu/download/1/9c/20000/Magyar%20NTFS%20II%20_2%20mell%20_NTFS%20II.pdf)

8.     ZH (A pótzh időpontját ráérünk a zh hetében kitalálni.) A tematikában ugyan a 8. óraként szerepel ez, de valójában a 9. oktatási héten (április 9-13) kerül rá sor, a tavaszi szünet miatt. Időpontot és termet keresünk hozzá, de azt már az első órán mondhatjátok a hallgatóknak, hogy ezen a héten fogják megírni, azonos helyszínen és időpontban az egész évfolyam. Ezen a héten a szemináriumi foglalkozások értelemszerűen elmaradnak.

9.     Konzultáció

10.  Konzultáció a félévzáró beadandóról, a policy elemzés-házi feladatok értékelése

11.  Konzultáció a félévzáró beadandóról (Erre az alkalomra le kell adni a majdnem végleges szöveget.)

12.  Konzultáció (Ahogyan az absztraktok esetében, általános megjegyzések, értékelés a majdnem végleges szövegek alapján. Egyedi kommentárok mehetnek coospace-en vagy személyesen az órán, de mentorórán is akár.)

Követelmények:

·      1. részkövetelmény: órai részvétel és a kiadott órai és házi feladatok teljesítése

·      2. részkövetelmény: sikeres zárthelyi dolgozat (8. hét). Értékelés: megfelelt/nem megfelelt. Sikertelen munka esetén egy alkalommal javítható a szorgalmi időszakban, az oktató által meghatározott időpontig.

·      3. részkövetelmény: policy elemzés értékelése (2 oldalas beadandó szöveg), leadási határidő: tavaszi szemeszter 9. hét. Értékelés: megfelelt/nem megfelelt. Sikertelen munka esetén egy alkalommal javítható a szorgalmi időszakban, az oktató által meghatározott időpontig.

Minden részkövetelményt teljesíteni ahhoz, hogy a hallgató beadhassa a végső dolgozatát. A részkövetelmények utólag nem javíthatók. A félévzáró dolgozat leadás után már nem javítható, az arra adott jegy a kurzusra adott jegy lesz.

Alapirodalom:

Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, Gondolat, 1991. Vonatkozó fejezetek: II.1., III.1-2., V.3.1-2., V.4.1.

Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Budapest, Kossuth, 2014. Vonatkozó fejezetek: 5.2. és 7.4. fejezetek, de erősen ajánlott a 4.1. fejezet is.

Ajánlott irodalom:

Charles Lipson: How to Write a Thesis. http://www.charleslipson.com/How-to-write-a-thesis.htm

Daley, Anthony. (1995) On Reading: Strategies for Students. PS: Political Science and Politics 28: 89100 www.jstor.org/stable/420591

Policy Analysis Exercise: The writing guide. Kennedy School of Government, Harvard University https://shorensteincenter.org/wp-content/uploads/2012/07/PAE-WRITING-GUIDE-2009.pdf

Becky Rosenberg: How to Read an Academic Article? http://faculty.washington.edu/davidgs/ReadArticle.html