Információs társadalom és nyilvánosság (NTB.14, NTB14.1, NTB14.2, TT511)

ELTE TáTK, Nemzetközi tanulmányok BA, Társadalmi tanulmányok BA

2016-2017/I

 

Az órák helye: Déli Tömb, 0.823 Kitaibel Pál terem

Az órák ideje: 10.00-11.30

Oktató: Prazsák Gergő

elérhetőség: www.prazsak.hu ; prazsak@gmail.com

A tárgy célja, hogy a hallgatók felismerjék, hogy az egész Földet behálózó kommunikációs infrastruktúra, az internet nem egyszerűen új technológia, hanem a társadalmi lét és tudás új létmódja, mely fokról-fokra kiszorítja a korábbi kommunikációs architektúrákon alapuló társadalom-és tudás szerkezeteket, átalakítja a társadalmi egyenlőtlenségeket. Új nyilvánosság, új kereskedelmi és politikai marketing jön létre, melynek logikáját, működését és működtetését, online alkalmazásait a hallgatók megismerhetik a kurzuson.

Követelmények:

Írásbeli vizsga.

 

Tematika

Szeptember. 15. A hozzáférés forradalma

Szeptember 22. Új társadalmi szerkezet, netokrácia és kontaktoproletariátus

Szeptember 29. A digitális ember: az értékrend változásai

Október 6. Kulturális trendforduló

Október 13. Elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenségek

Október 20. A meggyőzés technikái és praktikái: üzleti és politikai marketing

Október 27. Offline vs. online valóságok

November 10. Anonimitás: a virtuális Én

November 17. Közösség-és hálózatépítés

November 24. Közösségi média, Web 2.0 (Facebook, Twitter, stb.)

December 1. Üzleti alkalmazások, Poltikai marketing, web 2.0 kampányok

December 8. Politikai marketing, kampányok

December 15. Új típusú globális kihívások

 

Kötelező irodalom

Csepeli, Gy., Prazsák, G. Információs társadalom 2.0 (online): http://tarsadalominformatika.elte.hu/tananyagok/informaciostarsadalo/index.html

Csepeli Gy. Prazsák, G. 2010. Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Budapest: Jószöveg

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2003. Paradigmaváltás a szociológiában. Kultúra és közösség. Vol. VII. No. 4. pp. 41-46.

Fekete, M., Prazsák, G. 2014. Kulturális kasztrendszer: Autonómia és közösségiség szerepe a fiatalok kulturális életében. In Nagy, Á., Székely, L. szerk. Másodkézből – Magyar ifjúság 2012. Budapest: ISZT Alapítvány – Kutatópont. pp. 189-211

Prazsák, G. 2014. Generációk és értékrendszerek: a tudás új útjai. In: Információs Társadalom. Vol.  XIV. No. 2. pp. 6-23.

Z. Karvalics, L. 2015. Mesterséges intelligencia – a diskurzusok újratervezésének kora. In: Információs Társadalom. Vol. XV. No. 4. pp. 7-41.

Ajánlott irodalom

Barabási, A-L. 2003. Behálózva- a hálózatok új tudománya. Budapest: Magyar Könyvklub

Castells, M. 2005. A hálózati társadalom kialakulása. Budapest: Gondolat-Infonia

Castells, M. 2006. Az identitás hatalma. Gondolat-Infonia

Dessewffy, T. 2004. Bevezetés a jelenbe. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Prazsák, G. 2010. Prolegomena az európai internethasználók érték-preferencia változásainak vizsgálatához. In: Információs Társadalom. Vol.10. No. 2.sz.

Vályi, G. 2004. Közösségek hálózati kommunikációja. In Szociológiai Szemle. 4. 47-60

Z. Karvalics, L. 1995. Információs társadalom. (A technikától az emberig). Budapest: Műegyetemi Kiadó.