Konfliktusok és előítéletek (szociálpszichológiai alapozás)

(INFO-K2)

 

Oktató: Prazsák Gergő (prazsak@gmail.com)

 

A kurzus célja:

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az egyéni, ill. az emberi társulás különböző szintjein kialakuló konfliktusok természetével, valamint azokkal az alapvető pszichológiai, szociálpszichológiai, szociológiai elméletekkel és kutatási eredményekkel melyek destruktív konfliktusok kezeléséhez eszközül szolgálhatnak. A kurzus célja ennek megfelelően, hogy a hallgatók elsajátítsák azokat az alapvető ismeretek, amelyek a konfliktusok elemzéséhez szükségesek, valamint, hogy ezeket az ismereteket önállóan is alkalmazni tudják.   

A kurzus teljesítése:

A kurzus teljesítése a http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0011_konfliktusokeloiteletek/adatok.html oldalon elérhető, Barczy Magdolna: Konfliktusok és előítéletek – A vonzások és taszítások világa c. online tananyag alapján lehetséges. A félév során a gyakorlati tananyagok elsajátítása és a feladatok elvégzése kötelező, a következő dátumokkal 

Menetrend (feladatok, határidők):

I. március 23.

1. feladat: Az önellenőrző teszt 1-15. kérdéseit válaszolja meg! Ha már ismeri a teszt eredményeit (hogy melyeket válaszolt meg jól, melyeket rosszul), ossza a tesztkérdéseket 3 csoportba: melyekre volt a válasz evidens; melyeknek kellett volna utánanézni/olvasni; melyeket nem érti!

2. feladat: Írja le, hogy az 1-15. tesztkérdések megválaszolásához mely oldalakat nézte át?

3.feladat: Azonosítson konstruktív és destruktív konfliktusokat a közvetlen és tágabb környezetében! Gyűjtsön példákat és röviden írja is le azokat az 1-9 leckékben bemutatott különböző szintű konfliktusok szerint!

II. április 20.

1. feladat: Az önellenőrző teszt 16-20. kérdéseit válaszolja meg! Ha már ismeri a teszt eredményeit (hogy melyeket válaszolt meg jól, melyeket rosszul), ossza a tesztkérdéseket 3 csoportba: melyekre volt a válasz evidens; melyeknek kellett volna utánanézni/olvasni; melyeket nem érti! A nem értett kérdéseknél röviden írja le az okokat!

2. feladat: Írja le, hogy az 16-20. tesztkérdések megválaszolásához mely oldalakat nézte át?

3. feladat: A 10-13. Leckék anyaga alapján értelmezze a jelenlegi ukrajnai konfliktust! Azonosítsa a feleket, mutassa be hogyan eszkallálódott a konfliktus, s milyen pszichológiai, szociálpszichológiai lehetőségeket lát a konfliktus kezelésére!

III. május 29.

1. feladat: Az önellenőrző teszt 21-27. kérdéseit válaszolja meg! Ha már ismeri a teszt eredményeit (hogy melyeket válaszolt meg jól, melyeket rosszul), ossza tesztkérdéseket 3 csoportba: melyekre volt a válasz evidens; melyeknek kellett volna utánanézni/olvasni; melyeket nem érti! Röviden írja le, miért nem értette az adott tesztkérdések megoldását!

2. feladat: Írja le, hogy az 21-27. tesztkérdések megválaszolásához mely oldalakat nézte át?

3. feladat: A kijelölt tananyagrészből készítsen leckénként egy-egy összefoglaló táblázatot a Fontos elnevezésű keretes tananyagrészek  mintájára.

IV. záródolgozat leadásának határideje: június 10.

A záró dolgozatban részletesen mutasson be egy, napjaink Magyarországán jelenlévő, destruktív társadalmi konfliktust. Mutassa be a konfliktusban résztvevő feleket, s tanultak alapján részletesen elemezze a konfliktus kialakulását, eszkalálódását. Fogalmazzon meg javaslatokat, amelyek alkalmasak lehetnek a konfliktus megoldására.

 

A kurzus online.