Kisebbségkutatás módszertana és etikája

ELTE TáTK, Kisebbségpolitika Mesterszak

(MKIP305)

2014-2015/IAz órák helye: Északi Tömb, 317 (hajóorr)

Az órák ideje: 14.00-15.30

Kurzusvezető: Prazsák Gergő

elérhetőség: www.prazsak.hu ; prazsak@gmail.com

A szeminárium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a társadalomkutatás néhány módszerével, alkalmazásával, s a módszerek használata során felmerülő etikai kérdésekkel.

Követelmények:

Az órák látogatása, aktív részvétel a kurzusmunkában. A kurzus teljesítéséhez elvárt a házi feladatok időre történő elkészítése (jelen tematika tartalmazza a házi feladatokat is, a házi feladatok elkészítésének és elküldésének határideje az óra előtti nap 16.00 óra, mindegyik HF minimum 1 oldal terjedelemben). A kurzus zárásaként önálló kutatási terv készítése a konceptualizációtól, az operacionalizáción, a kutatási módszer megválasztásán, a megfigyelésen keresztül az előreláthatóan felmerülő etikai problémák bemutatásáig.Tematika

1. Szeptember 18. A kutatási terv

Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata (több kiadás). Budapest: Balassi2. Szeptember 25. A kísérlet

HF: Saját kutatási tervben a kérdés megfogalmazása (elmélet), továbbá a konceptualizáció elkészítése

Doise, W. 1997. Csoportközi viszonyok és reprezentációk. In Szociálpszichológia Szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris pp. 467-482

Hamilton, D. L., Gifford, R. K. 1999. Illuzórikus korreláció a személyközi észlelésben: a sztereotip ítéletek kognitív alapja. In: A csoportok percepciója. Budapest: Akadémiai3. Október 2. Az antropológia módszerének használata kisebbségi csoportok vizsgálatánál (Bódis Enikő)

HF: Saját kutatásban a kísérleti módszer alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák

Clifford Geertz: Az értelmezés hatalma Osiris 1994

Kovács, É., Vajda, J.: Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek. Múlt és Jövő, 2002

Gergen, K. J. és Gergen M., M.: A narratívumok és az én mint viszonyrendszer. In Narratívák 5. Narratív Pszichológia, Kijárat Kiadó, 2001

Fiáth Titanilla: Börtönkönyv, Háttér Kiadó 20124. Október 9. A prostitúció antropológiai módszerekkel történő kutatásának ismertetése (Bódis Enikő)

Hodgson, F. J: Games, Pimps, Play, Pimps, Players and Wives-In-Law, A Qualitative Analysis of Street Prostitution, Canadian Scholar’s Press 1997

De Meis, C.: Narratives of Identity in a Liminal Space among Prostitutes in Brazil, Ethos Vol. 30 No. 1-2. (Mar-Jun. 2002 pp. 3-24.

McAdams, D. P.: A történet jelentése az irodalomban és az életben. In Narratívák 5. Narratív Pszichológia, Kijárat Kiadó,  20015. Október 16. A társadalmi deviancia ontológiája és fenomenológiája: etikai megközelítések

HF: Saját kutatásban az antropológiai módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák

Kant Imanuel. 1980. Vallás a puszta ész határain belül. Budapest: Gondolat. 129-349.  http://mek.oszk.hu/06600/06616/06616.pdf

Kant Imanuel. 2004. A Gyakorlati ész kritikája. Budapest: Osiris. 1-53.

Nietzsche Friedrich: A nem morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. In Athenaeum. Vol. 1. No. 3.6. November 6. A film (Soós Kata)

 

7. November 13. Az online kirekesztés (Muchicka László)

HF: Saját kutatásban a mozgókép alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák

Muchicka László – Sütő Anna 2014. Metapédia – A másféle lexikon? Avagy: „nem minden megélhetési zsidó kriptozsidó, de minden judeofil zsidócsahos”. In Prazsák, G. szerk. Nemzeti szempont. Budapest: Apeiron

http://interdiszciplinaris.elte.hu/nemzeti_szempont/#/134/zoomed8. November 20. Adatbázisok

HF: Saját kutatásban az online módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák

http://tarsadalominformatika.elte.hu/tananyagok/communicationincrisis/lecke7_lap1.html

Prazsák, G. 2014. Mester és tanítványai. In Socio.hu Vol. 4. No. 1. 146-159 http://socio.hu/uploads/files/2014_1/11prazsak.pdf8. November 27. A szociodráma (Bereczky Tamás)

HF: Saját kutatásban adatbázisok használatának lehetőségei (másodelemzés), a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák

Bereczky Tamás: Ne csak mondd, mutasd is! In Prazsák, G. szerk. Nemzeti szempont. Budapest: Apeiron. http://interdiszciplinaris.elte.hu/nemzeti_szempont/#/170/zoomed9. December 4. Dokumentumelemzés

HF: Saját kutatásban a szociodráma használata, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák

www.degob.hu , www.konfliktuskutato.hu10. December 11. Marginális csoportok összehasonlító vizsgálata

HF. Saját kutatásban a (történeti) dokumentumelemzés, tartalomelemzés használatának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák

Prazsák Gergő 2014. Marginális csoportok értékrendszerei. In Kultúra és közösség. (megjelenés alatt)

Prazsák, G. 2014. A társadalmi kontroll határairól. In Fundamentum. (megjelenés alatt)