Információs társadalom II.

ELTE TáTK, Nemzetközi tanulmányok BA

(NTb15)

2012-2013/IIAz órák helye: Déli Tömb, 0-823 Kitaibel Pál terem

Az órák ideje: 08.00-09.30

Előadó: Prazsák GergőA tárgy célja, hogy a hallgatók felismerjék, hogy az egész Földet behálózó kommunikációs infrastruktúra, az internet nem egyszerűen új technológia, hanem a társadalmi lét és tudás új létmódja, mely fokról-fokra kiszorítja a korábbi kommunikációs architektúrákon alapuló társadalom-és tudás szerkezeteket, átalakítja a társadalmi egyenlőtlenségeket. Új nyilvánosság, új kereskedelmi és politikai marketing jön létre, melynek logikáját, működését és működtetését, online alkalmazásait a hallgatók megismerhetik a kurzuson.

Követelmények:

Félév során egy midterm ZH, valamint a félév végén záró ZH. A midterm ZH kiváltható egy igazolhatóan a hallgató által készített Wikipédia szócikk elindításával. A szócikk elkészítésének határideje a midterm ZH időpontja előtti vasárnap. Az elkészült és elfogadott szócikkek itt érhetők el.Tematika

II.14.

A hozzáférés forradalma

A kommunikációs architektúrák változása

II. 21.

Új társadalmi szerkezet, netokrácia és kontaktoproletariátus

Társadalmi struktúra és kommunikációs rétegződés

II. 28.

A digitális ember: az értékrend változásai

Autonómia, konformitás és értékek

III. 7.

Kulturális trendforduló

A tudás új szerkezetei.

III. 14.

Elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenségek

Rogers-törvény.

III. 21. ZH

IV. 4.

A meggyőzés technikái és praktikái: üzleti és politikai marketing

Célzott elérés.

IV. 11.

Offline vs. online valóságok

Új metafizika.

IV. 18.

Anonimitás: a virtuális Én

Flaming.

IV: 25.

Közösség-és hálózatépítés

Új „Gemeinschaft”

V. 2.

Közösségi média, Web 2.0 (Facebook, Twitter, stb.)

Prosumerek, új nyilvánosság

V. 09.

Üzleti alkalmazások

Valós idő, valós adat, prediktív modellek

Adattárház-építés, adatbányászat

V.16.

Politikai marketing, web 2.0 kampányok

Adattárház-építés, adatbányászat

Valós idő, valós adat, prediktív modellek

Politikai intelligencia

 

Kötelező irodalom

Csepeli Gy. Prazsák, G. 2010. Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Budapest: Jószöveg

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2013. Örök visszatérés? 2.0 Budapest: Apeiron

 

Ajánlott irodalom

Barabási, A-L. 2003. Behálózva- a hálózatok új tudománya. Budapest: Magyar Könyvklub

Castells, M. 2005. A hálózati társadalom kialakulása. Budapest: Gondolat-Infonia

Castells, M. 2006. Az identitás hatalma. Gondolat-Infonia

Dessewffy, T. 2004. Bevezetés a jelenbe. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Prazsák, G. 2010. Prolegomena az európai internethasználók érték-preferencia változásainak vizsgálatához. vol.10.2.sz.

Vályi, G. 2004. Közösségek hálózati kommunikációja. Szociológiai Szemle. 4. 47-60

Z. Karvalics, L. 1995. Információs társadalom. (A technikától az emberig). Budapest: Műegyetemi Kiadó.