Deviancia médiareprezentációi

(SZMA-B01.2/1)

2011-2012/IIOktatók: Bódis Enikő, Prazsák Gergő

Hely: É 7.14

Idő: csütörtök, 16.00-17.30Lehetséges-e társadalom „rend” nélkül? Hol a határ a kiszámíthatatlanság és a társadalmi rend között? A deviáns viselkedés éppen úgy, mint a szabálykövető magatartás a társadalmilag felépített valóság része, ezért kultúránként, korszakonként változik a minősítésük. A normasértést, a másságot, a “normálistól” eltérő magatartást, a domináns értékek megkérdőjelezését a társadalom nem tűri: fenyeget és fenyít. Egyént és szubkultúrát egyaránt. A kurzuson arra keressük a választ, hogy hogyan szorítja ki a deviánsnak tartott egyént vagy csoportot a társadalom, milyen technikákat alkalmaz e kizárásra különböző intézményrendszereken vagy egyéb stigmatizációs stratégiákon keresztül.

Kéthetente egy-egy film vetítésére kerül sor, melyet a következő héten előadás, szemináriumi foglalkozás követ.Félév végi jegy:

A félév végi jegy a következő részteljesítésekből adódik:

1. A kurzushoz blog kapcsolódik, minden filmről külön poszttal. A hallgatóknak minden filmmel kapcsolatban két kérdést kell megfogalmazniuk a film alapján a társadalmi devianciákkal kapcsolatban, ugyanazon a héten, melyen a filmet levetítettük. (A feltett kérdések a félévi jegyet egyharmad részben határozzák meg.)

2. A kurzus végére a hallgatók valamelyik órán látott filmet 10-15 oldalas tudományos esszében elemzik és dolgozatukat szóbeli kollokviumon megvédik. (A házi dolgozat, ill. a dolgozat védése a félévi jegyet kétharmad részben határozza meg.)A kurzus teljesítése:

A félév végi jegy a következő részteljesítésekből adódik:

1. A kurzushoz blog kapcsolódik, minden filmről külön poszttal. A hallgatóknak minden filmmel kapcsolatban két kérdést kell megfogalmazniuk a film alapján a társadalmi devianciákkal kapcsolatban, ugyanazon a héten, melyen a filmet levetítettük. (A feltett kérdések a félévi jegyet egyharmad részben határozzák meg.)

2. A kurzus végére a hallgatók valamelyik órán látott filmet 10-15 oldalas tudományos esszében elemzik és dolgozatukat szóbeli kollokviumon megvédik. (A házi dolgozat, ill. a dolgozat védése a félévi jegyet kétharmad részben határozza meg.)Program

02.16. Robert Bresson: Zsebtolvaj (1959) 73’

02.23. Egyén, közösség, társadalom

03.01. David Fincher: Harcosok klubja (1999) 139’

03.08. Bolondság

03.22. Lukas Moodysson: Lilya 4-ever (2002) 109’

03.29. A Prostitúció

04.12. Danny Boyle: Trainspotting (1996) 90’

04.19. Drogvilág

04.26. Mathieu Kassovitz: A gyűlölet (1994) 96’

05.03. Az agresszió

05.10. Terry George: Hotel Ruanda (2004) 121’

05.17. Szociális dominancia

irodalom:

Berger, P., Luckmann, T. 1998. A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értekezés ford. Tomka, M. Budapest: Jószöveg

Csepeli, Gy. 2005. A meghatározatlan állat. Budapest: Jószöveg

Freud, S. 1982. Rossz közérzet a kultúrában. In Esszék ford. Linczényi, A. Budapest: Gondolat (pp. 329-405)

Foucault, M. 2004. A bolondság története ford. Sujtó, L. Budapest: Atlantisz (pp. 11-192)

Habermas, J. 2000. Rendszer és életvilág. Ford. Felkai, G. In (Felkai, G., Nédei, D., Somlai, P. szerk.) Szociológiai irányzatok a XX. században II,.(pp. 498-568)

Merton, R. K. 2002. Társadalomelmélet és társadalmi struktúra ford. Berényi, G. Budapest: Osiris (VI és VII fejezet: pp. 203-277)

Sidanius, J., Pratto, F. A társadalmi dominancia ford. Berkics, M. et al Budapest: Osiris (pp. 305-336)

Simmel, G. 1973. Az individualizmus. In Berényi, G. (ford.) Válogatott társadalomelméleti tanulmányok ford. Berényi, G. Budapest: Gondolat (pp. 534-542)

Somlai, P. 1997. Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata Budapest: Corvina (II. rész, pp.92-147.)