Deviancia médiareprezentációi

(SZMA-B01.2/1)

2010-2011/IOktató: Prazsák Gergő

Hely: É 158

Idő: péntek, 16.30-18.00A kurzus során a nyugati társadalmakban történetileg devianciaként megjelenített viselkedéseket mutatunk be filmekben történt megjelenítés alapján. Az egyes filmek kapcsán a devianciák különböző típusait tárgyaljuk kurrens szociálpszichológiai és kulturális antropológiai elméletek alapján az adott terület szakértőinek bevonásával.

Két filmmel kezdődik a kurzus, melyeket Csepeli György és Bíró Judit előadásai követnek. Kéthetente egy-egy film vetítésére kerül sor, melyet a következő héten előadás, szemináriumi foglalkozás követ.

Számonkérés:

A kurzus végére a hallgatók egy maguk választotta deviancia témájában video-blogot készítenek, vagy valamelyik órán látott filmet 10-15 oldalas esszében elemzik. A vizsgán a beadott munkát meg kell védeni. Csak az a hallgató vizsgázhat, aki vizsga-blogját, dolgozatát a vizsga előtt legalább 5 nappal emailen elküldi. Az osztályozás során figyelembe vesszük az órákon mutatott aktivitást, a házi feladatok elvégzését, valamint az évet lezáró vizsgán elért eredményt.

Menetrend:

09.17. Film
René Allio: Én, Pierre Riviere, aki megöltem anyámat, húgomat és öcsémet (1976)

09.24. Film

Luis Bunuel: A szabadság fantomja (1974)

10.01. Előadás

Csepeli György: A bűn ontológiája

10.08. Előadás

Bíró Judit: Dokumentum-monumentum

10.15. Film

Stanley Kubrick: Mechanikus narancs (1971)

10.22. Előadás

Prazsák Gergő: A szabadság társadalomfilozófiája

11.05. Film

Peter Cohn: Piások (1995)

11.12. Előadás

Nagy Zsolt: Alkoholizmus, önsegítés, felépülés

11.19. Film

Miletics Marcell filmjei: Drogzsaru, Drogvilág mélyén

11.26. Előadás

Miletics Marcell: A többszörös kirekesztettség

12.03. Film

Lev Kulidzhanov: Bűn és bűnhődés I. (1969)

12.10. Film

Lev Kulidzhanov: Bűn és bűnhődés II. (1969)

12.17. Prazsák Gergő: A metafizika vége?Irodalom:

Bíró J. 1997. Démonok. Kulturális jelenségek devianciája. Budapest: Új Mandátum

Csepeli, Gy. 2008. A deviancia változatai. Jel-Kép Vol. XIX. No. 4.

Foucault, M. (közzétételében) 1999. Én, Pierre Riviere, aki lemészároltam anyámat, húgomat és öcsémet. Egy XIX. századi szülőgyilkosság. Budapest: Jószöveg

Safranski, R. 1999. A GONOSZ avagy a szabadság drámája. Budapest: Európa

Sesztov, L. 1991. Dosztojevszkij és Nietzsche. Budapest: Európa