Deviancia médiareprezentációi

(SZMA-B01.2/1)

2010-2011/IIOktató: Prazsák Gergő

Hely: É 7.86

Idő: kedd, 10.00-12.00A kurzus során a totális intézmények, totális társadalmi rendszerek világát mutatjuk be filmeken keresztül. Abból a célból, hogy képet alkossunk arról az időről időre elképzelt és megvalósításra szánt világról, melyben mindennek jó előre megvan a helye, a szerepe, a funkciója, az azoktól való eltérés pedig szankcionált. A totális intézmények, a totális rendszerek „ötlete” az ember fejéből pattan ki, de ellenállni is csak az ember képes. A kurzus megmutatja az ember mindkét arcát, az elnyomóét és az ellenállóélet egyaránt. Kéthetente egy-egy film vetítésére kerül sor, melyet a következő héten előadás, szemináriumi foglalkozás követ.Félév végi jegy:

A félév végi jegy a következő részteljesítésekből adódik:

1. A kurzushoz blog kapcsolódik, minden filmről külön poszttal. A hallgatóknak minden filmmel kapcsolatban két kérdést kell megfogalmazniuk a film alapján a társadalmi devianciákkal kapcsolatban, ugyanazon a héten, melyen a filmet levetítettük. (A feltett kérdések a félévi jegyet egyharmad részben határozzák meg.)

2. A kurzus végére a hallgatók valamelyik órán látott filmet 10-15 oldalas tudományos esszében elemzik és dolgozatukat szóbeli kollokviumon megvédik. (A házi dolgozat, ill. a dolgozat védése a félévi jegyet kétharmad részben határozza meg.)ProgramFebruár 15.

Óramegbeszélés. A kép, avagy a valóság társadalmi konstrukciója.Február 22.

Peter Brook: Legyek ura (1963, 92 perc)Március 1.

Előadás: ösztön és kultúra.Március 8.

Milos Forman: Száll a kakukk fészkére (1975, 130 perc)Március 22.

Előadás: Bolondság - totális intézmények.Március 29.

Elem Klimov: Hurrá nyaralunk (1964, 80 perc)Április 5.

Előadás: a rend.Április 12.

Gazdag Gyula: Sípoló macskakő (1971, 96 perc)Április 19.

Előadás: rendszer és életvilág.

Április 26.

Tavaszi szünet.Május 3.

Terry Gilliam: Brazil (1985, 140 perc)Május 10.

Előadás: modernizáció és devianciák.Május 17.

Dennis Gansel: A Hullám (2008, 101 perc)irodalom:

Berger, P., Luckmann, T. 1998. A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értekezés ford. Tomka, M. Budapest: Jószöveg

Freud, S. 1982. Rossz közérzet a kultúrában. In Esszék ford. Linczényi, A. Budapest: Gondolat (pp. 329-405)

Foucault, M. 2004. A bolondság története ford. Sujtó, L. Budapest: Atlantisz (pp. 11-192)

Habermas, J. 2000. Rendszer és életvilág. Ford. Felkai, G.) In (Felkai, G., Nédei, D., Somlai, P. szerk.) In Szociológiai irányzatok a XX. században II,.(pp. 498-568)

Merton, R. K. 2002. Társadalomelmélet és társadalmi struktúra ford. Berényi, G. Budapest: Osiris (VI és VII fejezet: pp. 203-277)

Sidanius, J., Pratto, F. A társadalmi dominancia ford. Berkics, M. et al Budapest: Osiris (pp. 305-336)

Simmel, G. 1973. Válogatott társadalomelméleti tanulmányok ford. Berényi, G. Budapest: Gondolat (pp. 534-560)

Somlai, P. 1997. Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata Budapest: Corvina (II. rész, pp.92-147.)