Kultúra és értékek” előadás, Budapest, 2012. október 8.

Értékek, érzelmek, generációk szakmai konferencia, Budapest Második Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ (MKPSZK)

Az előadás diasora itt tölthető le: Kultúra és értékek

A kérdőív itt tölthető le: kérőív

A kérdőív kérdései a European Social Survey-ből származnak, mely itt érhető el: ESS

Az előadáshoz kapcsolódó blog itt érhető el, ahol lehetséges a téma megvitatásaAz előadás 3. „Értéktesztek” című diája után került sor a kérdőívek kitöltésére, melyeket az előadás végén gyűjtöttem be.

Valamennyi kérdőívet hölgyek töltötték ki. A legfiatalabb kérdőívkitöltő 22, míg a rangidős 62 éves. A kitöltők felsőfokú iskolai végzettségűek, hiszen általános iskolában és gimnáziumban tanító tanárok, tanítók, pedagógiai intézetekben dolgozók, kisebb számban óvodapedagógusok.

Az európai és a magyar értékrend, értékek rangsora az előadás 7. diáján látható, ahol a teljes (18 éven felüli populáció), valamint a korcsoportonkénti értékrangsorok láthatók európai, ill. magyar viszonylatban, 2010-ben. Azonban ezek a rangsorok a vizsgált teljes populációra kiterjednek. Annak érdekében, hogy a kérdőívet kitöltő 40 második kerületi pedagógus értékrendje összehasonlítható legyen, érdemes az ESS-ben vizsgált európai, és magyar populáció tagjai közül csak a felsőfokú iskolai végzettségű nők értékrendjét vizsgálni. További összehasonlításra ad alkalmat, ha ugyanennek az iskolai végzettségű társadalmi nagycsoportnak az értékrendjét megnézzük különböző európai országokban. A következő táblázat utolsó hat oszlopa az Európai (Oroszország nélkül), a magyar, a német, a dán a spanyol és az ukrán felsőfokú végzettségű nők Schwartz -féle értékrendjét mutatja. Az ESS adatfelvételbe került több mint 45 ezer európai közül közel ezren vannak azok a nők, akik középiskolai, vagy általános iskolai tanárként dolgoznak. Ennek jóvoltából arra is lehetőségünk van, hogy a táblázat 3. oszlopában található MKPSZK eredményeket (tehát az október 8-i eladáson felvett 40 kérdőív adatait) összehasonlítsuk az európai tanárok értékrendjével. Ez utóbbit mutatja a táblázat második oszlopa.

Ezúttal nem csak az egyes értékek sorrendje, hanem annak a skálának az átlaga is megtalálható a táblázatban, mely a prezentáció 4. diája szerinti számítás eredményeit mutatja. Ennek segítségével nem csak az értékek sorrendje, hanem azok „abszolút fontossága” is összehasonlítható. Például azt láthatjuk, hogy a MKPSZK-ban, az előadást meghallgató pedagógusok számára a „hatalom” leginkább elutasított érték (a rangsorban a 10.), akárcsak a dán vagy az ukrán felsőfokú iskolai végzettségű nőknek. Azonban nem ugyanolyan mértékben. Ugyanis a dán felsőfokú iskolai végzettségű nők kevésbé utasítják el a hatalmat (-0,99), mint a MKPSZK-ban végzett felmérés résztvevői (-1.3), viszont ez utóbbi csoportnál a spanyol felsőfokú iskolai végzettségű nők nagyobb mértékben elutasítóak a hatalommal szemben (-1,26)
Felsőfokú iskolai végzettségű nők


Európa tanárok

PMSZK 2012

Európa

Magyar-ország

Német-ország

Dánia

Spanyol-ország

Ukrajna

altruizmus

1. (0,74)

1. (0,75)

1. (0,76)

2. (0,51)

1. (0,98)

1. (1.16)

1. (0,92)

2. (0,43)

univerzalizmus

2. (0,71)

2. (0,62)

2. (0,67)

4. (0,45)

2. (0,87)

2. (0,79)

2. (0,82)

3. (0,41)

biztonság

3. (0,47)

4. (0,3)

4. (0,34)

1. (0,61)

4. (0,12)

5. (-0,14)

4. (0,44)

1. (0,69)

autonómia

4. (0,38)

3. (0,49)

3. (0,46)

3. (0,49)

3. (0,78)

3. (0,67)

3. (0,49)

4. (0,17)

tradíció

5. (-0,02)

7. (-0,32)

5. (-0,16)

6. (-0,01)

5. (-1.18)

7. (-0,35)

5. (-0,07)

8. (-0,22)

konformizmus

6. (-0,09)

9. (-0,62)

6. (-0,29)

8. (-0,59)

8. (-0,61)

6. (-0,31)

6. (-0,17)

5. (-0,07)

teljesítmény

7. (-0,37)

5. (0,13)

7. (-0,32)

7. (-0,08)

7. (-0,35)

8. (-0,59)

8. (-0,68)

6. (-0,14)

hedonizmus

8. (-0,53)

6. (0,08)

8. (-0,35)

5. (0,17)

6. (-0,27)

4. (0,02)

7. (-0,23)

9. (-0,63)

hatalom

9. (-0,8)

10. (-1.3)

10. (-0,82)

10. (-0,97)

9. (-0,89)

10. (-0,99)

10. (-1,26)

7. (-0,18)

kockázatvállalás

10. (-0,89)

8. (-0,42)

9. (-0,66)

9. (-0,82)

10. (-0,9)

9. (-0,65)

9. (-0,69)

10. (-0,72)