Prazsák Gergő: Szorongás és antiszemitizmus (Holokauszt-emlékezet és antiszemitizmus a közvéleményben, Magyar Szociológiai Társaság-Wesely János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2014. december 18.)

Prazsák Gergő: Autonomy and Marginality (18th International Summer University, Kőszeg, Europe House, June 16, 2013.)

Csepeli György, Prazsák Gergő: Környezet által generált társadalmi-gazdasági konfliktusok (Természeti és társadalmi erőforrásaink, Miskolc, 2013. június 6.)

Csepeli György, Prazsák Gergő: A harmadik valóság (Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs, 2013. május 29.)

Bíró Judit, Csepeli György, Prazsák Gergő: Szülőgyilkosságok történeti, kulturális és társadalomlélektani elemzése (III. Szociológus napok, Kolozsvár, 2013. március 23.)

Prazsák Gergő: Nem tudják, de teszik (ELTE TáTK, Kulcskérdések 3 – értelem és érzelem, Budapest, 2013. március 22.)

Gyorgy Csepeli, Gergo Prazsak: Why Budapest for Third ISA Forum of Sociology 2016? (Bilbao, ISA EC meeting, 14. March 2013)

Prazsák Gergő: Mechanikus egyenlőség (Fiatal Filozófusok Konferenciája 3., Pécs, 2012.10.12.)

Prazsák Gergő: Kultúra és értékek (Értékek, érzelmek, generációk konferencia, Budapest, 2012.10.08.)

Prazsák Gergő: Értékrendszer és marginalitás (Kutatók Éjszakája, Budapest, 2012.09.28.)

Prazsák Gergő: Kultúrák közötti meg(nem)értés (ELTE TáTK, Kulcskérdések 2 konferencia, Budapest, 2012.05.25.)

Prazsák Gergő: Társadalmi deviancia és szociológia: mit és hogyan mérünk? (Eötvös Loránd Kollégium, Eötvös Esték, Szeged, 2011.11.30.)

Csepeli György, Murányi István, Prazsák Gergő: Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon – könyvbemutató (Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2011.11.24.)

Hazay Zsófia, Miletics Marcell, Prazsák Gergő: Határhelyzet és szociális dominancia (MSZT, Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák, Miskolc, 2011.11.11.)

Bíró Judit – Prazsák Gergő: A deviancia határai. Széljegyzetek a European Values Study 2008 margójára (MSZT, Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák, Miskolc, 2011.11.11.)

Csepeli György, Prazsák Gergő: Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon – könyvbemutató (Szekszárd, 2011.11.10.)

Csepeli György, Murányi István, Prazsák Gergő: Új tekintélyelvűség – nemzeti radikalizmus (Kutatók Éjszakája, Budapest, 2011.09.23.)

Csepeli György, Prazsák Gergő: Autonómia, közösség, társadalom (Szekszárd, 2011.09.21.)

Prazsák Gergő: Kommunikációs rétegződés és szociális dominancia (eCivilizáció 2011 – Angelusz Róbert emlékkonferencia, Budapest, 2011. 06.10.)

Prazsák Gergő: Tudomány és politika (ELTE TáTK, Kulcskérdések konferencia Budapest, 2011.05.26.)

Csepeli György – Prazsák Gergő: New authoritarianism (Oradea, 2011.03.25.)

Prazsák Gergő: Elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenségek változása Európában az ezredforduló után. (MSZT, Konfliktus és társadalmi innováció, Budapest 2010.11.06.)

Csepeli György – Prazsák Gergő: Európa anómia-térképe, 2008. (Országos Kriminológiai Intézet, Budapest 2010.11.03.)

Prazsák Gergő: Átértékelt értékek. (Fiatal filozófusok konferenciája, Pécs 2010.10.01.)

Csepeli György - Prazsák Gergő: Kultúra, értékek, autonómia. (MTA Filozófiai Kutatóintézet, Budapest, 2010.03.01.)

Csepeli György - Prazsák Gergő: Autonómia és internet. (NJSZT, 3. Digitális esélyegyenlőség konferencia, Budapest 2009.11.26.)

Csepeli György - Prazsák Gergő: Az internet hatása a magyarországi társadalmi egyenlőtlenségekre. (AVF konferencia, Budapest, 2009.11.10.)

Csepeli György - Prazsák Gergő: Számítógépes szociálpszichológiai szimulációs kísérletek. (Kutatók Éjszakája, Budapest, 2009.09.25.)

Csepeli György - Prazsák Gergő A digitális egyenlőtlenség kulturális hatásai. (MSZT konferencia, Budapest 2009.05.20.)

Prazsák Gergő: Adalékok a szóbeliség-írásbeliség paradigma történetéhez. (Nyíri Kristóf filozófiája konferencia, Pécs, 2004.11.08.)

Prazsák Gergő: A hálózatok szabadsága. (IIR konferencia, Budapest, 2005.11.05.)

Prazsák Gergő: Az új generáció. (Európai Uniós csatlakozásunk kulturális hatásai konferencia, Székesfehérvár, 2003.11.05.)

Prazsák Gergő: Helyzetkép az információs társadalomról. (Tudásalapú társadalom – esélyegyenlőség – könyvtár konferencia , Szeged, 2003.10.06.)