Curriculum Vitae
(készült: 2015.03.25.)név: Dr. Prazsák Gergő

születési hely: Budapest

születési idő: 1976.11.15.

anyja neve: Szuper Mária

családi állapot: nőtlenTanulmányok:

2009: PhD fokozat (filozófia)

2004-2008: Pécsi Tudományegyetem, Filozófia Doktori Iskola (kommunikációfilozófia)

2004: Közigazgatási szakvizsga

1997-2002: ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ (szociológus)

Szakirányok: kommunikáció, kutató szociológus

1995-1997: JATE Budapest Média Intézet

1991-1995: Than Károly Vegyipari Szakközép, Szakmunkásképző és Gimnázium

1983-1991: Darvas József (Szent-Györgyi Albert) Általános IskolaEgyéb ismeretek:

SPSS statisztikai számítógépes programcsomag

Mapinfo, Geomedia térképkészítő szoftverek

Irodai programcsomagok ismerete

Elemi weboldal készítési ismeretek

B kategóriás jogosítványTagság, tisztség:

2009-től: Magyar Szociológiai Társaság

2010-től: Magyar Szociológiai Társaság, Információs Társadalom Szakosztály vezetőjeSzerkesztőbizottsági tagságok:

2005-től: Információs Társadalom folyóirat

2005-től: Híradástechnika folyóiratIdegen nyelv: angol, német (társalgási szint)

Tanulmány út: 2012. március -április: European Data Laboratory (Köln)

Szakmai tapasztalat, kutatások:

2014: Új Közép-Európa Kiváló Kutatói Ösztöndíj magyar és külföldi oktató-kutatóknak a konvergencia régiókban

2012-2014: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2012-2014: LIGHT ON racist symbolism and languages (European Comission Grant)

2010-2011: Új tekintélyelvűség

2011: Oresztész projekt (Szülőgyilkosságok Magyarországon az ezredfordulón)

1999-2000: ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ, Történetszociológia Tanszék: „Tudáselit a két világháború között”.

1997: Kisebbségkutató Intézet: „Kárpát Projekt”Munkahelyek:

2014-től: Kutatási szakértő, Türr István Képző és Kutatóintézet

2010-től: tudományos munkatárs, ELTE TáTK

2009-től: titkár, ELTE TáTK Szociológiai Doktori Iskola, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2002-2010: kutató, Nemzeti Hírközlési Hatóság

2002: A XX. Század Intézet által kiírt, ’Média a politikában, politika a médiában’ című pályázati felhívásra benyújtott pályázatommal anyagi támogatást nyertem szakdolgozati munkámhoz.

1998-1999: Sofres Modus statisztikai osztály: adatfeldolgozó.

1998-2002: házitanító.

1997-1998: Kaláka felkészítő Alapítvány: nevelő.

1989-1995: Közérti mindenes.Konferenciaszervezés:

Member of Local Organising Committee. Third ISA Forum, 10-17 july 2016. Vienna, Austria

Szervező, szekcióvezető. Magyar Szociológiai Társaság 2014. Évi konferenciája, Kolozsvár, 2014. November 27-29.

Member of Organising Commitee. Leisure, Health and Well-being (Holistic leisure and health) Mid-term Conference of ISA, RC13 Sociology of Leisure. 18-20. September, 2013, Szeged, Hungary.

Chair, organiser. Ethnic and religious conflicts, nationalist discourses and inter-ethnic tolerance in the 20th century in Central Europe; A comparative perspective. 21. October, 2013. Collège Doctoral Européen en SHS - Sorbonne nouvelle, University of Rome, Babes-Bolyai University, and Eötvös Loránd University Doctoral School of Sociology. 21. October, 2013, ELTE, TáTK, Budapest.

ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program évzáró konferencia, Síkfőkút, 2014. június 6-8

ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program évzáró konferencia, Debreceni Egyetem Vízitelepe, Szarvas, 2013 június 6-8

ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program évzáró konferencia, Európa Ház, Kőszeg, 2012. május 31-június 2.

A „bűn” kontextusai konferencia (Kőszeg, 2012. április 26-27.)

eCivilizáció 2011 – Angelusz Róbert emlékkonferencia , ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program, Magyar Szociológiai Társaság Információs Társadalom szakosztály (Budapest, 2011. június 10.)

ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program évzáró konferencia, Európa Ház Kőszeg 2011. június 2-3-4.

Publikációk:

Prauzsák, G. 2014. Autonomy and Marginality. In Metszetek. Vol. 3. No. 3.

Prazsák, G. 2014. A társadalmi kontroll határairól. In Fundamentum. Vol. 18. No. 3.

Prazsák, G. 2014. Generációk és értékrendszerek: a tudás új útjai. In Információs Társadalom. Vol.14. No.2.

Prazsák, G. (szerk.) 2014. Nemzeti szempont. Budapest: Apeiron

Prazsák, G. 2014. Mester és tanítványai. In Socio.hu Vol.4. No.1. pp. 146-159.

Fekete, M., Prazsák, G. 2014. Kulturális kasztrendszer: Autonómia és közösségiség szerepe a fiatalok kulturális aktivitásában. In Nagy, Á., Székely, L. (szerk.) Másodkézből – Magyar Ifjúság 2012. Budapest: ISZT Alapítvány

Csepeli, Gy., Molnár, G., Prazsák, G. 2014. Természet és társadalom: A Dél-Balatoni vízgyűjtő területen élő lakosság reprezentációi a természet és az ember viszonyáról. In Szellem és Tudomány. Vol. 5. No.1.

Csepeli, Gy, Molnár, G., Prazsák, G. 2014. Szerelmünk, Balaton. In Liget. Vol. 27. No. 2.

Prazsák, G. 2013. Veres Valér és Papp Z. Attila (szerk.): Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a Kárpát Panel vizsgálatai alapján. In Erdélyi Társadalom. Vol. 11. No. 2. pp. 139-142.

Prazsák, G. 2013. Kultúrák közötti meg(nem)értés. Budapest: ELTE TáTK (eBook)

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2013. Örök visszatérés? 2.0 Budapest: Apeiron (eBook)

Prazsák, G. (szerk.) 2012. Szülőgyilkosságok Magyarországon az ezredfordulón. Budapest: Apeiron

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2011. New authoritarianism-a research note In Revista Sociologie Românească Vol. IX. No. 1. pp. 47-63

Csepeli, Gy., Murányi I., Prazsák G. 2011. Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon. Társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai. Budapest: Apeiron

Csepeli, Gy., Murányi, I., Prazsák, G. 2011. Diszkrimináció és intolerancia a mai magyar társadalomban. In Kritika. 11. 9-10. 1.5.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2011. Új tekintélyelvűség. In Szellem és Tudomány 2011/2-3. sz., pp. 28-50

Prazsák, G. (szerk.) 2011. Nemzetek Európában. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Program pp. 163

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2011. New Authoritarianism. In Balogh, B., Baltatescu, S. Bernath, K., Biro-Kaszas, E., Hatos, A. (eds.) European, National, and Regional Identity. Proceedings of the International Conference “European, National, and Regional Identity pp. 39-64

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2011. Az el nem múló feudalizmus. In: Társadalomkutatás. Vol. XXIX. No. 1. pp. 16.

Prazsák, G. 2010. Prolegomena az európai internethasználók értékpreferencia-változásának vizsgálatához. In Információs Társadallom Vol. X. No. 2. 12.pp

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Internetezők az értékek vonzásában In Mit értékelnek a magyarok? Budapest: Faludi Ferenc Akadémia 18.pp

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Kultúra, internet, autonómia. In Antalóczy, T. Füstös, L,. Hankiss, E. (szerk.) Mire jó a kultúra? Budapest: Magna 32.pp

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Internet és társadalmi egyenlőtlenség Magyarországon In G. Márkus György (szerk.) Tudományos közlemények. E-világi trendek. Budapest: Általános Vállalkozási Főiskola 12.pp

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Internetezők játékai In Jel-Kép 201/1-2

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Örök visszatérés? Társadalom az információs korban Budapest: Jószöveg 234.pp

Prazsák, G. 2010. Prolegomena az európai internethasználók értékpreferencia-változásának vizsgálatához. In: Információs Társadalom 2010/2 Vol. X. No. 2.

Prazsák, G. 2009. A teve, az oroszlán és a gyermek. Nietzsche emberképe az információs társadalom tükrében. In: Információs Társadalom 2009/2.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2009. Új technológiák – kommunikációs rétegződés – társadalmi státusz. In: Információs Társadalom 2009/2

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2009. Új szegénység. In: [Vész] jelzések a kultúráról. szerk. Antalóczy T. - Füstös L. - Hankiss E. Budapest: MTA PTI.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2008. eKultúra. In: Társadalmi Riport 2008. szerk. Kolosi, T., Tóth, I. Gy. Budapest: TÁRKI.

Prazsák, G. 2008. Versengés és közjó In: Kritika 2008/4

Prazsák, G. 2007. Network Society 2.0, or virtuelle Gemeinschaft. In: Mobile Studies: Paradigms and Perspectives ed. by Nyíri, K. Vienna: Passagen Verlag

Prazsák, G. 2007. Network Society 2.0, virtuelle Gemeinschaft. In: Paradigmák – perspektívák. Szerk. Nyíri, K. Budapest: MTA/T-Mobile

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2007. A tévedések szomorú játéka. Kritika 2007/4.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2006. Liberális közönség. Kritika 2006/7.

Hendlein, T., Prazsák, G. 2005. A hálózati társadalom receptje – Gondolatok Manuel Castells „A hálózati társadalom kialakulása” című könyvéről. In: Információs Társadalom 2005/4.

Prazsák, G. 2005. India, Ladak 2005.

Prazsák, G. 2005. A Brunszvik Teréz számítógépes program első éve. Budapest: NHIT Iroda.

Prazsák, G. 2005. A nanotechnológia (információs) társadalmi hatásai. Budapest: NHIT Iroda.

Poór, J., Prazsák, G. 2005. Az információs társadalom koncepciója Európában. Budapest: NHIT Iroda.

Prazsák, G. 2005. A negyedik generációs mobilkommunikáció. Budapest. NHIT Iroda.

Prazsák, G. 2004. A Brunszvik Teréz óvodai számítógépes program fogadtatása. NHIT Iroda.

Prazsák, G. 2004. eLearning – intelligens tanulás- . Budapest. NHIT Iroda.

Prazsák, G. 2004. ICT piac az Európai Unióban 2001-2003. Budapest: NHIT Iroda.

Prazsák, G. 2004. Az internet használata 2001-2003. Budapest. NHIT Iroda.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2004. Kettős korszakváltás. In: Publicationes. Miskolc.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2004. Paradigm Change in Sociology (Review of Sociology Vol. 10-2004-2.)

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2003. Paradigmaváltás a szociológiában. Kultúra és Közösség. 4.sz.

Prazsák, G. 2003. Netes igazságtalanságok. Népszabadság. Április 24.

Prazsák, G. 2003. eMagyarország program döntés-előkészítő tanulmánya. Budapest. NHIT Iroda.

Prazsák, G. 2003. Elektronikus Igazgatás, okmányirodák. Budapest: NHIT Iroda.

Csókay, Á., Prazsák, G. 2003. Kétélű fegyver a botrányretorika. In: Népszabadság. Október 18.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2003. Magyar Mátrix III. Kritika. 12. sz.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2003. Magyar Mátrix II. Kritika. 11. sz.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2003. Magyar Mátrix I. Kritika. 10. sz.

Csepeli, Gy., Kucsera, Cs., Prazsák, G. 2003. Európa mint fölérendelt cél. In.: Emberek vetése. Budapest: Jószöveg.

Prazsák, G. 2002. Mennyit vállaljon az állam és mennyit a polgára? In: Magyar Hírlap. November 23.

Prazsák, G. 2002. Internet penetráció a helyi önkormányzatoknál. Budapest: NHIT Iroda.Előadások:

Prazsák, G. Egy HIV-szűrés eredményeiből. ELTE TáTK Kulcskérdések a társadalomkutatásban konferencia. Budapest, 2015. március 27.

Prazsák, G. Értékek és kultúra. Harmadik Kor Egyeteme. Budapest, 2015. március 25.

Prazsák, G. Marginalitás és elidegenedés. Kaposvári Egyetem, Jelentés és tapasztalat konferencia. 2015. január 16.

Prazsák, G. The usage of online databases concerning social crises. Hungarian Sociological Association, Kolozsvár, 28. november 2014.

Prazsák, G. Empirical research of social conflicts in a digital world. ISES Kőszeg, 23. september 2014

Bereczky, T., Kökény, V., Miletics, M., Prazsák, G. Neked mi a szereped ebben? – Szociodramatikus beszámoló és műhely marginális csoportok kutatásáról. Budapest, 2014. Szeptember 26. Kutatók Éjszakája 2014. (Budapest, ELTE, TáTK)

Csepeli, Gy., Molnár, G., Prazsák, G. 2014. június 5. A környzettudatos magatartás mintázatai. Kaposvár, Természet és társadalom a Balaton Régióban

Prazsák, G. 2014. március 29. Az új tudás szociológiája. Plenáris előadás. ELTE, PPK

Csepeli, Gy., Prazsák, G. The Psychological Legacy of the Holocaust. (The Holocaust in Hungary, 70 Years On: New Perspectives, The Center for Judaic, Holocaust and Genocide Studies, Florida Gulf Coast University, Ft Myers, March 17, 2014.)

Prazsák, G. 2014. március 6. Értékrendszer, kultúra és feltétel nélküli alapjövedelem az EU-ban. Feltétel nélküli alapjövedelem – előjáték vagy utópia? Érvek és ellenérvek a gazdaság-, a jogtudomány, a szociolófgia és a filozófia területéről. Tudományos konferencia. Budapest, ELTE, BTK

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2013. november 28. Élet az offline és az online térben. Szép új világ? VII. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság. Budapest.

Prazsák, G. 2013. szeptember 26. Generációk és értékrendszerek: hálózati tudás a 21. Században. VII. Nemzetközi Médiakonferencia. „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra”. Balatonalmádi

Prazsák Gergő: Autonomy and Marginality (18th International Summer University, Kőszeg, Europe House, June 16, 2013.)

Csepeli György, Prazsák Gergő: Környezet által generált társadalmi-gazdasági konfliktusok (Természeti és társadalmi erőforrásaink, Miskolc, 2013. június 6.)

Csepeli György, Prazsák Gergő: A harmadik valóság (Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs, 2013. május 29.)

Bíró Judit, Csepeli György, Prazsák Gergő: Szülőgyilkosságok történeti, kulturális és társadalomlélektani elemzése (III. Szociológus napok, Kolozsvár, 2013. március 23.)

Prazsák Gergő: Nem tudják, de teszik (ELTE TáTK, Kulcskérdések 3 – értelem és érzelem, Budapest, 2013. március 22.)

Gyorgy Csepeli, Gergo Prazsak: Why Budapest for Third ISA Forum of Sociology 2016? (Bilbao, ISA EC meeting, 14. March 2013)

Prazsák Gergő: Mechanikus egyenlőség (Pécs, Fiatal Filozófusok Konferenciája 3, 2012.10.12.)

Prazsák Gergő: Kultúra és értékek (Budapest, Értékek, érzelmek, generációk konferencia, Második Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ, 2012.10.08)

Prazsák Gergő: Értékrendszer és marginalitás (Budapest, Kutatók Éjszakája, 2012.09.29)

Prazsák Gergő: Kultúrák közötti meg(nem)értés (Budapest, ELTE TáTK, Kulcskérdések 2. koferencia, 2012.05.25.)

Gergo Prazsak: Mechanical equality (From Discrimination to Empowerment, Trieste, 13. April 2012)

Gergo Prazsak: Value System of a Deviant Group (International Interdisciplinary Conference, IISES, Palermo, 16. April 2012)

Gergo Prazsak: The eternal return? (EUROLAB, Cologne, 11. April 2012.)

Gergo Prazsak: Welcome to Hungary (Executive Committee of the American University of Beirut, 22. March 2012)

Prazsák Gergő: Társadalmi deviancia és szociológia: mit és hogyan mérünk? (Eötvös Loránd Kollégium, Eötvös Esték, Szeged, 2011.11.30.)

Csepeli György, Murányi István, Prazsák Gergő: Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon – könyvbemutató (Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2011.11.24.)

Hazay Zsófia, Miletics Marcell, Prazsák Gergő: Határhelyzet és szociális dominancia (MSZT, Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák, Miskolc, 2011.11.11.)

Bíró Judit – Prazsák Gergő: A deviancia határai. Széljegyzetek a European Values Study 2008 margójára (MSZT, Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák, Miskolc, 2011.11.11.)

Csepeli György, Prazsák Gergő: Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon – könyvbemutató (Szekszárd, 2011.11.10.)

Csepeli György, Murányi István, Prazsák Gergő: Új tekintélyelvűség – nemzeti radikalizmus (Kutatók Éjszakája, Budapest, 2011.09.23.)

Csepeli György, Prazsák Gergő: Autonómia, közösség, társadalom (Szekszárd, 2011.09.21.)

Prazsák Gergő: Kommunikációs rétegződés és szociális dominancia (eCivilizáció 2011 – Angelusz Róbert emlékkonferencia, Budapest, 2011. 06.10.)

Prazsák Gergő: Tudomány és politika (ELTE TáTK, Kulcskérdések konferencia Budapest, 2011.05.26.)

Csepeli György – Prazsák Gergő: New authoritarianism (Oradea, 2011.03.25.)

Prazsák Gergő: Elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenségek változása Európában az ezredforduló után. (MSZT, Konfliktus és társadalmi innováció, Budapest 2010.11.06.)

Csepeli György – Prazsák Gergő: Európa anómia-térképe, 2008. (Országos Kriminológiai Intézet, Budapest 2010.11.03.)

Prazsák Gergő: Átértékelt értékek. (Fiatal filozófusok konferenciája, Pécs 2010.10.01.)

Csepeli György - Prazsák Gergő: Kultúra, értékek, autonómia. (MTA Filozófiai Kutatóintézet, Budapest, 2010.03.01.)

Csepeli György - Prazsák Gergő: Autonómia és internet. (NJSZT, 3. Digitális esélyegyenlőség konferencia, Budapest 2009.11.26.)

Csepeli György - Prazsák Gergő: Az internet hatása a magyarországi társadalmi egyenlőtlenségekre. (AVF konferencia, Budapest, 2009.11.10.)

Csepeli György - Prazsák Gergő: Számítógépes szociálpszichológiai szimulációs kísérletek. (Kutatók Éjszakája, Budapest, 2009.09.25.)

Csepeli György - Prazsák Gergő A digitális egyenlőtlenség kulturális hatásai. (MSZT konferencia, Budapest 2009.05.20.)

Prazsák Gergő: Adalékok a szóbeliség-írásbeliség paradigma történetéhez. (Nyíri Kristóf filozófiája konferencia, Pécs, 2004.11.08.)

Prazsák Gergő: A hálózatok szabadsága. (IIR konferencia, Budapest, 2005.11.05.)

Prazsák Gergő: Az új generáció. (Európai Uniós csatlakozásunk kulturális hatásai konferencia, Székesfehérvár, 2003.11.05.)

Prazsák Gergő: Helyzetkép az információs társadalomról. (Tudásalapú társadalom – esélyegyenlőség – könyvtár konferencia , Szeged, 2003.10.06.)Oktatási tevékenység:

2014/2015 II. „Marginális csoportok értékrendszerei” ELTE TáTK BA

2014/2015 II. „Szociálpszichológiai kísérletek” ELTE TáTK BA

2014/2015 II. „Konfliktusok és előítéletek” ELTE TáTK

2014/2015 II. „Nemzetközi összehasonlító vizsgálatok módszertana” ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2014/2015 II. „Bevezetés az SPSS-be 2.” ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2014/2015 I. „A kisebbségkutatás módszertana és etikája” kutatószeminárium. ELTE TáTK Kisebbségpolitika mesterszak

2014/2015 I. „Értékek nemzetközi összehasonlító kutatás” előadás. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2014/2015 I. „Nemzetek Európában” előadás. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2014/2015 I. „Bevezetés az SPSS-be.” ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2013/2014 II. „Új tekintélyelvűség II.” ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2013/2014 II. „Információs társadalom II.” ELTE TáTK, Nemzetközi tanulmányok BA

2013/2014 I. „Bevezetés az SPSS-be.” ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2013/2014 I. „Értékek nemzetközi összehasonlító kutatása” előadás. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2013/2014 I. „Nemzetek Európában” előadás. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2012/2013 II. „Nemzetek Európában” előadás. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2012/2013 II. „Információs társadalom II” ELTE TáTK, Nemzetközi tanulmányok BA

2012/2013 I. „Értékek nemzetközi összehasonlító kutatása” előadás. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2012/2013 I. „Új tekintélyelvűség” kutatószeminárium. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2011/2012 II. Új tekintélyelvűség. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2011/2012 II. Információs Társadalom II előadás. ELTE TáTK Szociálpszichológia Tanszék

2011/2012 II. A deviancia médiareprezentációi előadás. ELTE TáTK Történeti Szociológia Tanszék

2011/2012 I. „Deviancia-elméletek” előadás. ELTE TáTK Kisebbségszociológia Tanszék

2011/2012 I. „Bevezetés az SPSS-be” gyakorlat. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2011/2012 I. Új tekintélyelvűség. ELTE TáTK Szociálpszichológia Tanszék

2011/2012 I. „Értékek nemzetközi összehasonlító kutatása” előadás. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2011/2012 I. „Nemzetek Európában” előadás. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2010/2011 II. Bevezetés az SPSS-be 2. gyakorlat. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2010/2011 II. Új tekintélyelvűség. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2010/2011 II. A deviancia médiareprezentációi. ELTE TáTK Történeti Szociológia Tanszék

2010/2011 II. Közvélemény-kutatás. Budapesti Corvinus Egyetem, Közigazgatási MA, Nemzetközi Igazgatási MA, nappali tagozat

2010/2011 II. Közvélemény-kutatás. Budapesti Corvinus Egyetem, Közigazgatási MA, Nemzetközi Igazgatási MA, levelező tagozat

2010/2011 I. „Bevezetés az SPSS-be” gyakorlat. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2010/2011 I. „Szociálpszichológia” gyakorlat. ELTE TáTK Szociálpszichológia Tanszék

2010/2011 I. „Devianciaelméletek” előadás. ELTE TáTK, Történeti Szociológia Tanszék, Deviancia szakirány

2010/2011 I. „Értékek a társadalomban” kutatószeminárium. ELTE TáTK Szociálpszichológia Tanszék

2010/2011 I. „Értékek nemzetközi összehasonlító kutatása” előadás. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2010/2011 I. „Nemzetek Európában” előadás. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2010/2011 I. „A deviancia médiareprezentációi” előadás. ELTE TáTK Történeti Szociológia Tanszék, Deviancia szakirány

2009/2010 I. „Bevezetés az SPSS-be” gyakorlat. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2009/2010 I. „Nemzetek Európában” előadás. ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

2009/2010 I. „Deviancia-elméletek” előadás. ELTE TáTK Történeti Szociológia Tanszék, Deviancia szakirány

2008/2009 II. „Nietzsche és az örök visszatérés filozófiája” előadás. PTE BTK, Filozófia BA

2008/2009 II. „Deviancia nemzetközi összehasonlító elemzése” szeminárium. ELTE TáTK Kisebbségszociológia Tanszék, Deviancia szakirány

2008/2009 II.: „Deviancia-elméletek” előadás. ELTE TáTK Kisebbségszociológia Tanszék, Deviancia szakirány

2008/2009 II.: „Deviancia médiareprezentációi II.” szeminárium. ELTE TáTK Kisebbségszociológia Tanszék, Deviancia szakirány

2008/2009 I.: „Deviancia nemzetközi összehasonlító elemzése” szeminárium. ELTE TáTK Kisebbségszociológia Tanszék, Deviancia szakirány

2008/2009 I.: „Deviancia médiareprezentációi” szeminárium. ELTE TáTK Kisebbségszociológia Tanszék, Deviancia szakirány

2007/2008 II.: „Jón, rosszon túl a hálózati társadalomban” előadás (esti, levelező tagozat). ELTE TáTK Kisebbségszociológia Tanszék, Deviancia szakirány

2007/2008 II.: „Jón, rosszon túl a hálózati társadalomban” előadás (nappali tagozat). ELTE TáTK Kisebbségszociológia Tanszék, Deviancia szakirány

2007/2008 I.: „Netokrácia - Információs társadalom és nyilvánosság” előadás. ELTE TáTK Szociálpszichológia Tanszék

2007/2008 I.: „Jón, rosszon túl a kibertérben” kutatószeminárium. ELTE, TáTK Kisebbségszociológia Tanszék, Deviancia szakirány

2007/2008 I.: „Hálózati (információs) társadalom” előadás. ELTE, TÁTK Politikai Tudományok Tanszék

2006/2007 II.: „Szociálpszichológia I.” gyakorlat. Miskolci Egyetem, Szociológia Tanszék.

2006/2007 I.: „Információs társadalom” előadás. ELTE, TÁTK Politikai Tudományok Tanszék.

2004/2005 I.: „Esélyegyenlőség az információs társadalomban” előadás. ELTE TÁTK Szociológia.

2003/2004 I. „A digitális szakadék kialakulásának okai” kutatószeminárium. ELTE TÁTK Szociológia.

1999-2002: ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ, Társadalomkutatások módszertana Tanszék: külső előadó.

1999-2002: ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ, Matematikai Statisztika Tanszék: demonstrátor.